Sosyal ilişki

iki insan ya da grup arasındaki karşılıklı olarak düşünce veya davranış ilişkileri

Sosyal ilişki veya sosyal etkileşim, iki ya da daha fazla kişinin birbirleriyle iletişim halinde olmaları ve etkileşime girmeleri.[1]

Sosyal etkileşimin içerisinde simgesel etkileşim de bulunmaktadır.[1]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ a b Şahin, F. S. & Yorgancılar, S. (?). Sosyoloji. Seçkin: Ankara.