Sosyal bilimler

Dünyanın ve yaşamın insanî ve toplumsal yönlerini inceleyen akademik disiplinler grubu
(Sosyal bilim sayfasından yönlendirildi)

Sosyal bilimler, toplumsal bilimler veya toplum bilimleri; insanın muhatabı olan her şey ile ilişkisini araştıran, olayları incelerken merkeze insanı ve insanların oluşturduğu toplumu koyan akademik disiplinler bütünüdür.[1] İnsan ile yazı bulunduktan sonraki zamanın ilişkisini araştıran tarih, insan ile bulunduğu çevrenin ilişkisini araştıran coğrafya, insanların oluşturduğu toplumu araştıran sosyoloji gibi bilim dalları sosyal bilimlere örnek olarak gösterilebilir. Türkiye'de zaman zaman sözel bilimler olarak da anılırlar. Sosyal bilimlerin sanat ve beşeri bilimlerden temel farkı, insanlığı incelerken nitel ve nicel bilimsel yöntemlerin kullanımını içermesidir. Bu terim, 19. yüzyılda, "toplumun özgün bilimi" sosyolojiyi ifade etmek için kullanılmaktaydı. Ancak günümüzde antropoloji, arkeoloji, iktisat, beşeri coğrafya, dil bilimi, işletme, müzik bilimi, siyaset bilimi, psikoloji, hemşirelik[2] ve sosyal tarihi içeren birçok akademik branşı ifade eder.

Disiplinler arası dalların çoğalmasıyla ve sosyal bilimler ile sosyal bilimler dışındaki bilimler arasındaki sınırlar büyük oranda muğlaklaşmıştır; nöropsikoloji dalı buna örnek teşkil edebilir.

Sosyal Bilim DallarıDüzenle

Sosyal bilimler başlığı altında genellikle aşağıda listelenen bilim dalları incelenir.[3] Bununla birlikte bu dalların bir kısmı diğer akademik disiplin gruplarının da altında yer alabilir.[4]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Kuper, Adam (1996). The Social Science Encyclopedia (İngilizce). Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-10829-4. 
  2. ^ Robinson, Jane (2005). Nursing History and the Politics of Welfare. Routledge. s. vii. Erişim tarihi: 27 Şubat 2020. ...Social Sciences in Nursing...social welfare and nursing history 
  3. ^ Kuper, A., and Kuper, J. (1985). The Social Science Encyclopaedia.
  4. ^ Kuper, Adam (1996). The Social Science Encyclopedia (İngilizce). Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-10829-4.