Sosyal bilgiler

Sosyal bilgiler ilköğretimde işlenen haftalık derslerden biridir. 1. sınıftan 3. sınıfa kadar ise hayat bilgisi olarak işlenir. Sosyal Bilgiler dersi ilkokul 4. sınıf ve ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda okutulan bir derstir. Sosyal bilgiler dersi öğrencileri toplumsal hayata hazırlayıp onların sosyal yanını geliştiren bir ders olmasının yanında tarih, coğrafya ve vatandaşlık konularını da içerir.

Sosyal bilgiler lisede birimlere ayrılır. Bunlar; tarih, coğrafya ve felsefedir.