Solunum yetmezliği

Solunum yetmezliği veya respiratuar yetmezlik solunum sisteminin gaz değişiminde (ventilasyon) yetersiz kalması durumudur. Bunun sonucu olarak arteriyel oksijen ve/veya karbon dioksit seviyesi normal aralıklarda korunamaz. Oksijenasyondaki düşüş hipoksemi ve arteriyel karbon dioksit seviyesinde yükselme hiperkapni olarak bilinir. Bunların normal referans değerleri oksijen için PaO2 > 60 mmHg, ve karbon dioksit PaCO2 < 45 mmHg şeklindedir. Yetersiz ventilasyon alveollerden (hava kesecikleri) kapiller dolaşıma yeterince bikarbonat geçişini sağlayamayacağı için kan pH'sı düşmeye başlar ve metabolik asidoz şekillenir. Bu, solunum yetmezliğine ilişkin önemli komplikasyonlardan biridir. Hiperkapninin varlığı veya yokluğuna göre sırasıyla tip 1 ve tip 2 şeklinde sınıflandırılır.

Solunum yetmezliği
UzmanlıkGöğüs hastalıkları Bunu Vikiveri'de düzenleyin

Tanı arteriyel kan gazı ile konur.

Klinik sınıflandırması değiştir

Akut ve kronik solunum yetmezliği olmak üzere ikiye ayrılır.

Akut solunum yetmezliği değiştir

Patofizyolojik sınıflandırma değiştir

  • Tip 1, hipoksemik
    • Normokapni, hipokapni, hiperkapni
  • Tip 2, hiperkapnik
    • Hipoksemi
  • Tip 3, postoperatif atelektazi
  • Tip 4, şok, hipoperfüzyon

Sebepleri değiştir

 
ARDS'nin görüldüğü göğüs radyografisi

Notlar değiştir

  1. ^ Johnson SB (2008). "Tracheobronchial injury". Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery. Cilt 20 (1 bas.). ss. 52-57. doi:10.1053/j.semtcvs.2007.09.001. PMID 18420127. 
Sınıflandırma
Dış kaynaklar