Solunum

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Solunum aşağıdaki anlamlarda kullanılır

  • Oksijenli solunum, hücrelerin enerji elde etmekte kullandıkları bir biyokimyasal süreç (oksijen bir elektron alıcısıdır).
  • Oksijensiz solunum, hücrelerin enerji elde etmekte kullandıkları bir biyokimyasal süreç (oksijenden farklı elektron alıcıları kullanılır).
  • Soluma, nefesin vücuda alınıp atılması.
  • Solunum sistemi, vücuttaki sistemlerden biri.