Sol Ulufeciler (Ulûfeciyân-ı Yesâr), Osmanlı İmparatorluğu'nda savaşta ordunun ağırlıklarını ve hazineyi koruyan kuvvetler.

Görevleri değiştir

Sol ulûfeciler, seferde pâdişahın sağında yürüyen sipah bölüğünün solunda yürürlerdi. Savaş meydanında ve ordunun konak yerinde ise, pâdişâh sancağının solunda dururlardı. Hazîneyi korumak bunların görevleri arasındaydı. Ulufecilerden toplam 7 kişi tayin edilen bölük subaşılığına Subaşı sıfatıyla sol ulufecilerden 3 kişi tayin edilirdi.Ayrıca ordumuz için de büyük bir önemi vardı. Bu yüzden sol ulufeciler osmanlı donanmasında yer almaktadır.

Kaynakça değiştir

Dış bağlantılar değiştir

kısaca atlı askerlerdir