Sjögren sendromu

Sjögren sendromu (sicca sendromu), bir otoimmun hastalıktır (kronik otoimmun sialadenit). SLE’den sonra en sık görülen bir otoimmun hastalıktır. 30 yaş üzeri kadın hastalar görece daha fazladır; ailesel yatkınlık gösteren olgular vardır. Hastaların tükürüklerinde duktus epitel hücrelerine karşı oluşmuş otoantikorlar (anti-Ro/SSA ve anti-La/SSB) bulunur.[1][2][3][4][5][6]

İki tür Sjögren sendromu vardır;

 • Primer tip: nedeni saptanamayan
 • Sekonder tip: kollagen hastalıklar: SLE, RA, sistemik sklerozis, vd

Vücutta genel bir salgı azalması vardırDüzenle

Tükürük salgısının azalması[1][4][6]Düzenle

 • Ağız kuruluğu (xerostomia)
 • Ağız yanması sendromu bulguları
 • Ağız kokusu
 • Diş erozyonlarında ve çürüklerinde artma
 • Periodontal patolojiler
 • İnfeksiyonlar (stomatit)
 • Yapışkan dil
 • Tat alma bozukluğu
 • Tükürük bezlerinin (özellikle parotis) büyümesi (sialolithiasis, sialadenitis)
 
Sjogrens Sendromunda karakteristik olarak kuru alan gösteren bölgeler.

Gözyaşı azalması[1][2][3][4][5][6]Düzenle

Solunum yolları salgılarının azalması[5][6]Düzenle

Genital sistem salgılarının azalması[5][6]Düzenle

 • Vagina kuruluğu
 • İnfeksiyonlar

Başkaca sistem bulguları[3][5][6]Düzenle

Sjögren sendromunda tanı kriterleriDüzenle

Göz yakınmaları (bulgulardan en az biri)Düzenle

 • 3 ayı aşan göz kuruluğu yakınması
 • Sürekli göz batması yakınması
 • Günde 3 kezden fazla yapay göz damlası gereksinmesi

Oral yakınmalar (bulgulardan en az biri)Düzenle

 • 3 ayı aşan ağız kuruluğu yakınması
 • Tükürük bezlerinde yineleyen şişme yakınmaları
 • Yemeklerde sürekli su yardımı alınması

Sjögren sendromunda klinik-patolojiDüzenle

Mikroskopik incelemede, fokal lenfositik sialoadenit bulgusu vardır. Uyarılmamış tükürük akımı azalır. Parotis sialografisinde patoloji vardır. Serolojik testlerde Serumda Ro(SSA) ve/veya La(SSB) otoantikorlarının varlığı görülür.[1][2][3][4][5][6]

Ayırıcı tanıDüzenle

Ağız kuruluğu yapabilen başka nedenler:[6]

KaynakçaDüzenle

 1. ^ a b c d Aoun G, Nasseh I, Berberi A. Evaluation of the oral component of Sjögren's syndrome: An overview. Journal of International Society of Preventive & Community Dentistry, 6(4):278-284, 2016
 2. ^ a b c Nair JJ, Singh TP. Sjogren's syndrome: Review of the aetiology, Pathophysiology & Potential therapeutic interventions. Journal of Clinical & Experimental Dentistry, 9(4):e584-e589, 2017
 3. ^ a b c d Manzo C, Kechida M. Is primary Sjögren's syndrome a risk factor for malignancies different from lymphomas? What does the literature highlight about it? Reumatologia, 55(3):136-139, 2017
 4. ^ a b c d Both T, Dalm VA, van Hagen PM, van Daele PL. Reviewing primary Sjögren's syndrome: beyond the dryness - From pathophysiology to diagnosis and treatment. International Journal of Medical Sciences, 14(3):191-200, 2017
 5. ^ a b c d e f Ferro F, Marcucci E, Orlandi M, Baldini C, Bartoloni-Bocci E. One year in review 2017: primary Sjögren's syndrome. Clinical and Experimental Rheumatology, 35(2):179-191, 2017
 6. ^ a b c d e f g h Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9th edt., Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015