Siyasi haklar, bir ülkenin vatandaşlarına siyasi alanda verilen haklardır.

Oy kullanan kadınlar

Türkiye değiştir

Türkiye'nin vatandaşlarına verilen siyasi haklardan bazıları şunlardır;

 • Vatandaşlık Hakkı
 • Seçme Hakkı
 • Seçilme Hakkı
 • Dilekçe Hakkı
 • Siyasi Parti Kurma Hakkı
 • Siyasi Partiye Katılma Hakkı
 • Halk oylamasına Katılma Hakkı
 • Kamu Başdenetçiliğine Başvurma Hakkı
 • Vergi Ödevi
 • Vatan Hizmeti
 • Kamu Hizmetine Girme Hakkı
 • Mal Bildiriminde Bulunma