Siyasal şiddet, hükûmet veya kişiler tarafından, siyasi amaçlarına ulaşmak için uygulanan şiddeti ifade eder. Terör siyasal kavram olarak siyasal şiddet olarak da geçer. Bir halkın meşru savunma hakkı olarak geçerli normlarla siyaset yapamaması durumunda siyasal şiddet olarak silahlı mücadele seçme yöntemidir ve mevcut sistemler bunu terörizm olarak adlandırır. Gerçek bir terörden bahsedebilmek için temel hakların verilmiş olması ve bunlara rağmen hala şiddet uygulayan örgütün olması gerekir.