Sivil haklar hareketi

Tarihsel olarak, sivil haklar hareketi dünya çapında toplumsal huzursuzlukların ve halk ayaklanmalarının yaşandığı yaklaşık yirmi yıllık (1960-1980) dönemi ifade etmektedir. Birçok ülkede yasal zeminde eşitlik arayışı hareketi uzun sürdü ve etkisiz kaldı ve hareketlerin çoğu ya etkili olamadı ya da amaçlarına tam anlamıyla ulaşamadı. Son yıllarında sivil haklar hareketleri birçok noktada radikal sola keskin bir dönüş yaptı.

"28 Ağustos 1963'te Washington D.C.'deki Lincoln Anıtı'na yüzbinlerce kişi akın etti. King, ünlü Bir Rüyam Var konuşmasını anıtın merdivenlerinden yaptı. King'in birçok konuşması ve şiddet içermeyen eylemleri, ulusun eşitliğe bakış açısı."

Kuzey İrlanda'da Sivil Haklar Hareketi değiştir

Kuzey İrlanda Sivil Haklar Birliği (NICRA) altmışların sonlarında ve yetmişlerin başlarında Katolik azınlığın sivil hakları için kampanya yaptı. Devletin kurulmasından beri Katolikler Protestan Birleşik hükûmetinin yaygın ayrımcı politikalarından dolayı çok baskı görmüştü. NICRA kendisi için bilinçli olarak ABD'deki sivil haklar hareketi'nin modelini benimsedi.

NICRA beş temel talepte bulunuyordu:

  • bir insan, bir oy.
  • ev sahibi olmada ayrımcılığa son.
  • yerel yönetimlerde ayrımcılığa son.
  • Katolik oylarının etkisini azaltacak şekilde seçim bölgelerinin kapsadığı coğrafik alanların düzenlenmesine son verilmesi;gerrymandering'e son verilmesi
  • Özel B Kuvvetlerinin dağıtılması; tamamen Protestanlardan oluşan yedek polis gücü

Ayrıca bakınız değiştir