Sivaslı Alaeddin Paşa

Sivaslı Alâeddin Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Aslen Sivaslı'dır. Ağustos 1803'te Erzurum valisi iken Gürcü Osman Paşa ile becayiş edilmişlerdir. Zevcesi Hibetullah Sultan'ın bir müddet İstanbul'da ikameti uygun bulunmuş, Alâeddin Paşa'nın mütesellimliğine Germiyanzâde Mehmet Ağa tayin edilmiştir.

Alâeddin Paşa, Haziran 1807 senesinde ikinci ve 1817 Ağustos ayında üçüncü defa Anadolu Eyaleti valisi oldu. Son valiliğinde Nasuhoğlu Nasuh'un tedibine memur edildiyse de görevi yüzüne gözüne bulaştırdığından vezirliği alınarak Sivas'ta ikamete memur edildi (Mayıs 1818)

KaynakçaDüzenle