Sintilatör

Sintilatör, bir yüklü parçacık uyartılmasında göze görünür ışık yayan kristal veya maddelere sintilatör denir.