Silla dili

Kore'nin 3 krallığından biri olan Silla Krallığı'nda konuşulmuş ölü bir dildir. Genellikler Koguryo ve Baekje Krallığı dilleriyle benzer olduğu kabul edilmektedir.