Silahlı tarafsızlık

Silahlı tarafsızlık uluslararası siyasete göre egemen bir devletin ya da devletler grubunun kendileri dışında gelişen bir savaş durumunda taraf olan ülkelerden hiçbirinden yana savaşa girmemeleri öte yandan gerektiğinde kendilerini savunmalarıdır.

TarihçeDüzenle

Silahlı tarafsızlığa örnek olarak I., ve II. silahsız tarafsızlık birlikleri ve I. ve II. Dünya Savaşlarında İsviçre ve İsveç'in gösterdiği tarafsızlık verilebilinir.

I. Silahlı tarafsızlık birliği Amerika Bağımsızlık Savaşı süresince zayıf donanma güçlerinin katılımıyla savaşa taraf olmayan ülkelerin deniz nakliyatını korumak amacıyla 1780 yılında II. Katerina'nın önderliğinde gerçekleşmiştir. II. Silahlı tarafsızlık birliği ise Fransız devrimi savaşları sırasında gerçekleşmiştir. İsveç ve İsviçre ise birbirinden bağımsız olarak 1. ve 2. dünya savaşları esnasında silahlı tarafsızlık ilan etmişlerdir.

KaynakçaDüzenle

  • Armed neutrality. (2012, 19 Kasım). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Erişim 08:53, February 1, 2013. 528780070 nolu sürüm.