Sikke, Mevlevi dervişlerinin giydikleri yüksek ve tepesi düz keçe külahtır. Sikkenin başa giyilen yeri (ağzı) tepesinden biraz daha genişçe, bir karış üç parmak boyunda, dövme keçeden yapılan bir başlıktır. Külah da denen bu başlık deve tüyü renginde olur. İç içe geçen iki külahtan yapılır.

Mevlana Müzesi. Sikke ve Arakiyye. Hz. Mevlana'ya ait. Selçuklu, 13.yy.

Önceleri sivri tepeli olan sikkeler sonradan daha düz yapılmaya başlandı. Üzeri keskin bir duruma gelen sikkelere "külah-ı seyfî" denmektedir. Özellikle Ali ve evladına bağlananlar bu külahı giyerlerdi. Bazı külahlar on iki dilimli taç biçimindeydi.