Sicilya hükümdarları listesi

Vikimedya liste maddesi

Bu Sicilya krallarının bir listesidir:

Sicilya Kontluğu değiştir

Norman asıllı Robert Guiscard Sicilya adasının idaresini Müslüman hükümdarlardan bir askeri seferle ele geçirip kendisinin idaresi altında bir Hristiyan devlet kurduktan sonra 1059'da Papa II. Nikolas tarafından Dük olma payesi verilmişti. Rugerro (Roger) Guiscard Sicilya'yı kardeşi Rugerro'ya "Sicilya Kontluğu" olarak verdi.

Hauteville (Altavilla) Hanedanı: (1071-1130)

İsim ve Hüküm Dönemi Resim Doğum Yılı ve
Babası ve Annesi
Evlilikler Ölüm
I. Rugerro, Sicilya Kontu
(1071-1101)
  1031
Tancred Altavillalı ve Fredisenda'nın oğlu
*1061 Guiditta Evrauxlu :
4 çocuk
*1077 Mortainli Eremburga:
8 çocuk
1087 Adelaide del Vasto
4 çocuk
1101
Mileto
Yaş 70
Simone, Sicilya Kontu
(1101-1105)
  1093
I. Rugerro, Sicilya Kontu ve Adelaide del Vasto'nın oğlu
Hiç evlenmedi. 1105
Mileto
Yaş 12
II. Rugerro, Sicilya Kontu
1105-1130)
  22 Aralık 1095
Mileto
I. Rugerro, Sicilya Kontu ve Adelaide del Vasto'nın oğlu
1117 Elvira Alfonso Kastilli :
6 çocuk
1149 Burgundili Sibilla
2 çocuk

1151 Beatrix Rethelli
1 çocuk
26 Şubat 1154
Palermo
Yaş 58

Sicilya Kralları değiştir

II. Rugerro 1130'da anti-papa olan II. Anacletus'dan kral olarak atandığı hakkında bir papalık beratı aldı ve 1139'da da Papa II. İnnocentius bu beratın geçerliliğini kabul edip böylece Hristiyan Sicilya Hükümdarları Kral ve hüküm ettikleri bölge de "Sicilya Krallığı" olarak anılmaya başlandı. Bu dönemde "Sicilya Krallığı" yalnız Sicilya adasını değil; (günümüzde Mezzogiorno adı verilen) İtalya yarımdadasının güney üçte-birini kapsamaktaydı. Sonra askerî harekâtla ele geçirilen Malta adası ve kısa bir dönem için Kuzey Afrika'da Tunus'un bir sahil bölgesi olan "Mahdiya" bölgesini de kapsamaktaydı.

Hauteville (Altavilla) Hanedanı :(1130-1198) değiştir

İsim ve Hüküm Dönemi Resim Doğum yılı ve
Babası ve annesi
Evlilikler Ölüm
II. Rugerro, Sicilya Kralı
(1130-1154)
  22 Aralık 1095
Mileto
II. Rugerro, Sicilya Kralı ve Adelaide del Vasto'nun oğlu
* 1117 Elvira Alfonso Kastilli
6 çocuk
* 1149 Burgundili Sibilla
2 çocuk
* 1151 Beatrice Rethelli
1 çocuk
26 Şubat 1154
Palermo
Yaş 58
I. Guglielmo "Kötü", Sicilya Kralı
(1154-1166)
  1131
II. Rugerro, Sicilya Kralı ve Kastilyalı Elvira Alfonso'nun oğlu
* Margaret Navarreli
4 çocuk
7 Mayıs 1166
Palermo
Yaş 35
II. Guglielmo "İyi" Sicilya Kralı
(1166-1189)
  1155
I. Guglielmo Sicilya Kralı ve Navarralı Margaret'ın oğlu
1177 Joan İngiltereli
1 çocuk
11 Kasım 1189
Palermo
Yaş 34
Tancredi, Sicilya Kralı
(1189-1194)
(Ortak hükümdar)
  1138
Apulia Dükü III. Rugerro'nun gayrimeşru oğlu
Sibilla Acerralı
6 çocuk
20 Şubat 1194
Palermo
Yaş 56
III. Rugerro, Sicilya Kralı
(1193)
(Ortak hükümdar)
  1175
Tancredi, Sicilya Kralı ve Acerralı Sibilla'nın oğlu
Irene Angelina
Çocuksuz
24 Aralık 1193
Yaş 18
III. Guglielmo, Sicilya Kralı
(1194)
  1190
Tancredi, Sicilya Kralı ve Acerralı Sibilla'nın oğlu
Hiç evlenmedi. 1198
Yaş 8
Konstanza
(1194-1198)
(III. Guglielmo taht naibi)
  2 Kasım 1154
II. Rugerro ve Beatrice Rethellinin kızı
1184 VI. Heinrich Kutsal Roma-Germen imparatoru
1184
1 çocuk
27 Kasım 1194
Palermo
Yaş 44

Konstanza, Kutsal Roma İmparatoru VI. Heindrich ile evli idi. II. Tancredi öldüğü zaman hukuken meşru olarak Sicilya Kralı'nın VI. Heinrich olması gerekmekteydi ve IV. Heinrich bu hakkını istedi. Ama karısı Konstanza'nin ailesi bu IV. Heinrich'in meşru isteğini uygulamayı geciktirdiler. Heindrich ancak Sicilya'ya yaptıği askerî seferden sonra 25 Aralık 1194'te Sicilya Kralı olarak taç giyebildi.

Hohenstaufen Hanedanı: (1194 - 1266) değiştir

İsim ve Hüküm Dönemi Resim Doğum yılı ve
Babası ve annesi
Evlilikler Ölüm
VI. Heindrich
(1194-1197) )
  1165
Nijmegen
I. Friedrich (Kutsal Roma Germen imparatoru) ve Burgundi Kontesi I. Beatrice'nin oğlu
1184 Konstanze Sicilyalı
1 çocuk
28 Eylül 1197
Messina
32 yaşında
I. Friedrich
1198-1250
(Ortak hüküm)
  26 Aralık 1194
Jesi
I. Heindrich ve Sicilyalı I. Konstanza'nın oğlu
*1209 Konstanza Aragonlu
1 çocuk
<*1225 Yolande Kudüslü
2 çocuk
* 1235 Isabella İngiltereli
4 çocuk
13 Aralık 1250
Torremaggiore
Yaş 55
II. Heindrich
(1212-1217)
(Ortak hüküm))
1211
Sicilya
II. Freidrich (Kutsal Roma imparatoru) ve Aragonlu Constanza'nın oğlu
1225 Avusturya Düşesi Margaret
2 çocuk
12 Şubat 1242
Martirano
Yaş 30
Almanyalı I. Konrad
(1250-1254)
  25 Nisan 1228
Andria
II. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru) ve Yolande Kudüslü'nün oğlu
1246 Elisabeth von Bayern
1 çocuk
21 Mayıs 1254
Lavello
Yaş 26
II. Konrad
(1254-1268)
  25 Mart 1252
Wolfstein
I. Konrad ve Elisabeth von Bayern'in oğlu
Hiç evlenmedi 29 Ekim 1268
Napoli
16 yaşında
(İdam edildi)
I. Manfredo
(1258-1266)
  1232
II. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru)'nun gayrimeşru oğlu
*1247 Beatrice Savoiyalı
1 çocuk

* 1255 Helena Angelina Doukaina
5 çocuk
26 Şubat 1266
Benevento Savaşı
34 yaşında
(Savaş alanında öldü)

Manfredo yeğeni olan II. Conrad ("Conradin") 1254'te yetişkin olmadan Sicilya Krallığı tahtına çıkarıldığı zaman, yeğenine naiplik yapmıştır. Fakat 1258'de kendi başına Sicilya Krallığı tahtına geçmiştir ve Sicilya Krallığı'nın Hohenstaufen Hanedanı'na ait olduğu hakkı için mücadele etmiştir. Buna neden Papa IV. İnnocentius'un 1254'te Sicilya Krallığı'nın Papalık hakimiyetinde olduğunu iddia etmesi ve krallığı önce İngiltere Kralı III. Henry ve oğlu Edmund Crouchback'a vermek istemesidir; ama İngilizler bu krallığı ele geçirme imkânı bulamamışlardır. 1262'de ise yeni Papa IV. Urbanus daha önceki papalık kararlarını değiştirerek Sicilya Krallığı'nı Fransa Kralı X. Louis'nin kardeşi olan Charles d'Anjou'yu getirmeye karar verdi. Charles d'Anjou 26 Şubat 1266'de Benevento Savaşı'nda Manfredo'yu yendi ve Manfredo bu savaşta öldü. Sicilya Krallığı fiilen Charles d'Anjou'nun eline geçti. Conradin ise Sicilya Krallığı tahtına olan meşru hakkından vazgeçmeyip Charles d'Anjou'ya karşı mukavemete devam etti. Fakat Conradin, Charles d'Anjou'ya karşı 23 Ağustos 1268'de yaptığı "Tagliacozzo Muharebesi"'ni kaybetti ve savaştan kaçtıktan sonra yakalanıp 29 Ekim 1268'de bir yargılamadan sonra idam edildi. Böylece Sicilya Krallığı üzerinde "Hohenstaufen Hanedanı" hükmü sona erip "Capet Anjou Hanedanı" hükümdarlığı başladı.

Capet Anjou Hanedanı: (1266-1282) değiştir

İsim ve Hüküm Dönemi Resim Doğum yılı ve
Babası ve annesi
Evlilikler Ölüm
Charles d'Anjou (I. Carlo)
(1266-1282 )
  21 Mart 1226
Fransa Kralı VIII. Louis ile Blance Kastilli'nin en küçük oğlu
*1246 Beatrice Provencelı
7 çocuk
* 1268 Margare Burgundili
1 çocuk
7 Ocak 1285
Foggia
Yaş 58

1282de Manfredo'in damadı "Barcelona Hanedanı" üyesi I. Pedro, Aragon Kralı Sicilya'yı Sicilya Vesperleri savaşından sonra Charles d'Anjou'yu yenerek eline geçirdi ve kendini Sicilya Krallığı tahtına geçirdi. Bundan sonra devletin ismi yine Sicilya Krallığı olmaya devam etmesine rağmen, devletin ana toprakları ve başkenti İtalya yarımadası üzerinde bulunmuştur. "Sicilya Krallığı" devletinin başkenti Napoli olmuştur ve bu nedenle devletin resmi ismi "Sicilya Krallığı" olagelmekle beraber gayrıresmî olarak devlet "Napoli Krallığı" olarak anılmaya başlanmıştır. Böylece "İki Sicilya" devleti ortaya çıkmış ve çok kere Sicilya adasında bulunan Sicilya devleti, her iki devletin arasındaki yapılan anlaşmaya göre, "Denizfeneri ötesindeki Sicilya" veya "Trinacria" olarak anılmaya başlanmıştır.

Aragon'lu Sicilya Kralları - Trinacria : (1282-1409) değiştir

İsim ve Hüküm Dönemi Resim Doğum yılı ve
Babası ve annesi
Evlilikler Ölüm
I. Pedro "Büyük"
(1282-1285)
  1240
Valensiya
I. James (Aragon) ve Yolanda Macaristanlı'nın oğlu
* 1262 Constantia Sicilyalı
6 çocuk
2 Kasım 1285
Vilafranca del Penedès
Yaş 45
I. Jaime "Adil"
(1285-1296)
  10 Ağustos 1267
Valensiya
I. Pedro ve Constance'ın oğlu
*1291 Brotenya Düşesi İsabella Kastilli
Çocuksuz
* 1295 Blanche Anjulu
10 çocuk
* 1315 Marie de Lusignan
Çocuksuz
* 1322 Elisenda de Montcada
Çocuksuz
5 Kasım 1327
Barselona
Yaş 60
II. Frederico
(1296-1336)
  13 Aralık 1272
Barselona
I. Pedro ve Constance'ın oğlu
* 1302 Eleanor Anjulu
9 çocuk
25 Haziran 1337
Palermo
Yaş 65
II. Pedro (Sicilya)II. Pedro, Sicilya Kralı
(1337-1342)
  Temmuz 1305
II. Frederico, Sicilya Kralı ve Eleanor Anjulu'nun oğlu
* 1322 Elisabet Carinthialı
9 çocuk
15 Ağustos 1342
Calascibetta
Yaş 37
I. Luigi Sicilya Kralı
(1342-1355)
  1337
Katanya
II. Pedro, Sicilya Kralı ve Elisabet Carinthialı'nın oğlu
Hiç evlenmedi 16 Ekim 1355
Acı Castello
Yaş 18
III. Frederico "Saf", Sicilya Kralı
(1355-1377)
  1 Eylül 1341
Katanya
Pedro Sicilya Kralı ve Elisabet Carınthialı'nın oğlu
*1361 Constanca Aragonlu
1 çocuk

* 1372 Antonia Balzolu
Çocuksuz
27 Ocak 1377
Messina
Yaş 36
I. Mary, Sicilya Kraliçesi
(1377-1401)
(Ortak hüküm)
  1367
Katanya
III. Frederico ve Constanca Aragonlu'nun kızı
*1390 I. Martin, Sicilya Kralı
Çocuksuz
25 Mayıs 1402
Lentini
Yaş 35
I. Martin "Genç", Sicilya Kralı
(1395-1409)
(Ortak hüküm)
  1374
I. Martin "Yaşlı", Aragon Kralı ve Maria de Luna'nın oğlu
* 1390 Mary Sicilyalı
Çocuksuz
25 Temmuz 1409
Cagliarı
Yaş 35

I. Martin "Genç", Sicilya Kralı çocuksuz ve varissiz öldü. Sicilya Krallığı babası I. Martin "Yaşlı", Aragon Kralı'na geçti ve o da bu krallığı Aragon Krallığı ile birleştirip doğrudan doğruya idareye başladı.

Doğrudan Doğruya Aragon Hükümdarlığı : (1409-1516) değiştir

İsim ve Hüküm Dönemi Resim Doğum yılı ve
Babası ve annesi
Evlilikler Ölüm
II. Martin "Yaşlı", Aragon Kralı
(1409-1410)
  1356
Girona
IV. Pedro, Aragon Kralı ve Eleanor Sicilyalı'nın oğlu
* 1372 Maria de Luna
4 çocuk
*1409 Aragon-Prades'li Margarita
Çocuksuz
31 Mayıs 1410
Barselona
Yaş 54
I. Ferdinando "Dürüst", Aragon Kralı
(1412-1416)
  27 Kasım 1380
Medina del Campo
I. Juan, Kastil Kralı ve Eleanor Aragonlu'nun oğlu
* 1394 Eleanor Alburquerqueli
8 çocuk
2 Nisan 1416
Igualada
Yaş 36
I. Alfonso "Muhteşem"
(1416-1458)
  1396
Medina del Campo
I. Ferdinando, Aragon Kralı ve Eleanor Alburquerqueli'nun oğlu
* 1415 Maria Kastilli
Çocuksuz
27 Haziran 1458
Napoli
Yaş 52
II. Juan "Büyük"
(1458-1479 )
  29 Haziran 1397
Medina del Campo
I. Ferdinando, Aragon Kralı ve Eleanor Alburquerqueli'nin oğlu
* 1419 I. Blanche Navarrelı
4 çocuk
*'479 Juana Enríquez
2 çocuk
20 Ocak 1479
Barselona
Yaş 81
II. Ferdinando "Katolik"
(1479-1516)
  10 Mart 1452
II. Juan, Aragon Kralı ve Juanna Enriquez'in oğlu
* 1469 İsabella Kastilli
5 çocuk
*1505 Germaine Foixli
Çocuksuz
23 Ocak 1516
Madrigalejo
Yaş 54
I. Juanna "Deli" Kastilli
(1516-1555)
  6 Kasım 1479
Aragon'lu II. Ferdinando, Aragon Kralı ve İsabella Kastilli'nın kızı
* 1496 IV. Filippo, Burgundili
6 çocuk
12 Nisan 1555
Madrigalejo
Yaş 75

Doğrudan Doğruya İspanyol Hükümdarlığı : (1516-1713) değiştir

İsim ve Hüküm Dönemi Resim Doğum yılı ve
Babası ve annesi
Evlilikler Ölüm
II. Carlos (V. Karl), İspanya Kralı
(1516-1554)
  24 Şubat 1500
Gent
I. Felipe Kastilli ve Juanna Kastilli'nin oğlu
* 1558 İsabella Portekizli
3 çocuk
21 Eylül 1558
Yuste
Yaş 58
I. Felipe
(1554-1598)
  21 Mayıs 1527
Valladolid
II. Carlos (V. Karl) ve İsabella Portekizli'nin oğlu
* 1543 Maria Portekizli
1 çocuk

* 1544 I. Mary İngiltereli
Çocuksuz

* 1559 Elisabet Valoislı
2 çocuk
* 1570 Anna Avusturyalı
5 çocuk
13 Eylül 1598
Madrid
Yaş 71
II. Felipe
(1598-1621)
  14 Nisan 1578
Madrid
I. Felipe ve Avusturyalı Anna'nın oğlu
* 1599 Margaret Avusturyalı
5 çocuk
31 Mart 1621
Madrid
Yaş 42
III. Felipe
(1621-1665)
  8 Nisan 1605
Valladolid
II. Felipe ve Avusturyalı Margaret'ın oğlu
* 1615 Elisabet Bourbon
7 çocuk
* 1649 Avusturyalı Mariana
5 çocuk
17 Eylül 1665
Madrid
Yaş 60
III. Carlos
(1665-1700)
  6 Kasım 1661
Madrid
III. Felipe ve Avusturyalı Mariana'nın oğlu
*1679 Marie Louise Orleanslı
Çocuksuz
*1690 Maria Anna Neuburglu
Çocuksuz>
1 Kasım 1700
Madrid
Yaş 38
IV. Felipe
(1700-1713)
  19 Aralık 1683
Versay
Fransa Veliahtı Louis (1661-1711) ve Maria Anna Bavyeralı'nın oğlu
* 1701 Maria Luisa Savoiyalı
4 çocuk
* 1714 Elisabet Parmalı
7 çocuk
9 Temmuz 1746
Madrid
Yaş 62

İspanyol Veraset Savaşı sonunda Utrecht Antlaşması ile Sicilya Krallığı Savoys Dükalığı idaresine bağlanmıştır.

Savoya Hanedanı : (1713-1720) değiştir

İsim ve Hüküm Dönemi Resim Doğum yılı ve
Babası ve annesi
Evlilikler Ölüm
II. Vittorio Amadeus
(1713-1720)
  14 Mayıs 1666
Torino
Savoya Dükü II. Calo Emmanuele ve Marie Jeanne Baptiste de Savoie-Nemours'un oğlu
* 1684 Orleans'lı Anne Marie
6 çocuk
31 Ekim 1732
Moncalieri
Yaş 66

Dörtlü İttifak Savaşı sırasında 1718'de İspanya, Sicilya Krallığı'nı fethedip eline geçirmiştir. 1720 Lahey Anlaşması ile Savoya Dükü bu devleti doğrudan doğruya Avusturya idaresine bağlamıştır.

Doğrudan Doğruya Avusturya Hükümdarlığı : (1720-1735) değiştir

İsim ve Hüküm Dönemi Resim Doğum yılı ve
Babası ve annesi
Evlilikler Ölüm
IV. Carlos
(1720-1735)
  1 Ekim 1685
Viyana
I. Leopold (Kutsal Roma imparatoru) ve Eleonore-Magdalena Pfalz-Neuburglu 'nun oğlu
* 1708 Brunswick-Wolfenbüttel'li Elisabet
4 cocuk
20 Ekim 1740
Viyana
Yas 55

Polonya Veraset Savaşında Sicilya Krallığı İspanya tarafından fetihle ele geçirilmiş ve Napoli Krallığı ile birlikte İspanya Krallığı Kralı'nın ikinci veliahdı hükümdar olarak tayin edilmiştir.

Bourbon Hanedanı : (1735-1816) değiştir

İsim ve Hüküm Dönemi Resim Doğum yılı ve
Babası ve annesi
Evlilikler Ölüm
III. Carlo, Sicilya Kralı
(1735-1759)
  20 Ocak 1716
Madrid
IV. Felipe, İspanya Kralı ve Parmalı Elizabeth'in oğlu
*1738 Maria Amalia Saksonyalı
13 çocuk
14 Aralık 1788
Madrid
Yaş 72
III. Ferdinando
(1759-1816)
  12 Ocak 1751
Napoli
V. Carlos, İspanya Kralı ve Saksonyalı Maria Amalia'nın oğlu
*1768 Marie Caroline Avusturyalı
18 çocuk
* 1814 Floridalı Lucia Migliaccio
Çocuksuz
4 Ocak 1825
Napoli
Yaş 73

1816'da Napoli Krallığı ve Sicilya Krallığı resmen tek devlet olarak birleştirilerek Sicilyateyn Krallığı kurulmuştur.

Ayrıca bakınız değiştir