Ana menüyü aç

Şiçepşin

(Shichepshin sayfasından yönlendirildi)

Şiçepşin, yaylı çalgılar sınıfından Adıgelerin kullandığı müzik aletidir. Temelde kemençe ile benzerlikler gösterir.

Telleri at kılından yapılmıştır. Eski dönemlerde haçeşlerde (Adige misafirhanesi) genel olarak çalınırdı. Bu alet eşliğinde kahramanlık şarkıları ya da Nart şarkıları söylenirdi. Hoyrat ve basit şarkıların bu müzik aleti ile çalınıp söylenmesi hoş karşılanmazdı.

Günümüzde Çerkes diasporasında tekrar bir canlanma gösterse de daha çok Çerkesya'da kullanılmaktadır.

KaynakçaDüzenle