Shi Hu (Çince: 石虎; pinyin: Shí Hǔ; MS 295-349), Çin'de Beş Hu On Altı Krallık döneminde Hiung-nu önderliğindeki Sonraki Chao'nun üçüncü imparatorudur. Saltanatı MS 334'ten MS 349 yılında ölümüne kadar kadar sürmüştür.

Shi Hu
Sonraki Chao imparatoru
Hüküm süresi MS 334-349
Önce gelen Shi Hong
Sonra gelen Shi Shi
Doğum MS 295
Ölüm MS 349
Hanedan Shi Hanedanı

Shi Hu, nadiren savaş kaybeden yetenekli bir generaldi ve babası Shi Le, kuzey ve orta Çin'i fethederken kendisine büyük ölçüde güveniyordu. Ancak, askeri seferlerinde de son derece acımasızdı. Daha sonra Chao'nun "göksel prensi" (Tian Wang) unvanı altında hükümdar olduktan sonra, imparatorluğu ağır bir el ile yönetti, ağır vergi ve emek yükleri getirdi ve çabasının çoğunu saraylar inşa etmeye ve cariye toplamaya harcadı. Kanunları acımasızdı ve onları sert bir şekilde uyguladı, hatta bunları ihlal eden iki veliaht prensini öldürdü. Shi Hu hayattayken imparatorluğu bozulmadan kaldı, ancak ölür ölmez oğulları ve evlatlık torunu Ran Min, hem imparatorluğu hem de Jie halkını yok eden ölümcül bir savaşa girdiler.

Ek okumaDeğiştir

Shi Hu
Resmî unvanlar
Önce gelen:
Shi Hong
Sonraki Chao imparatoru
MS 334-349
Sonra gelen:
Shi Shi