Shays Ayaklanması

Shays Ayaklanması (İngilizceShays Rebellion), Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın ardından Konfederasyon Maddeleri ile kurulmuş olan federal hükümetin vergi toplama yetkisi olmamasıyla ortaya çıkan borç krizi yüzünden Batı Massachusetts'te 1786-1787 arasında çıkan isyan.

Shays Ayaklanması
Yer {{{yer}}}

Çiftçilerle tüccarlar, alacaklılarla borçlular ve eyaletlerin kendi aralarındaki iç ayrılıklar giderek şiddetleniyordu. Çiftçilerin çaresizlik içinde gerçekleştirdiği 1786 Shay Ayaklanması’nın -- Konfederasyon Maddeleri, eyaletler arasında gevşek bir bağlantı kurdu ve çok sınırlı gücü olan bir federal hükümet oluşturdu. Savunma, kamu maliyesi ve ticaret gibi yaşamsal konularda federal hükümetin yetkisi eyalet yasama organlarının insafına bırakıldı. Bu, istikrara ya da güce yol açacak bir düzenleme değildi. Kısa bir süre sonra - altı yıldan az - Konfederasyon’un zaafı açıkça ortaya çıktı. Yeni ulus, siyasal ve ekonomik açıdan neredeyse karmaşa içinde kaldı. Sonuç hemen hemen tam bir kargaşaydı. Vergi toplama gücü olmayan federal hükümet borca battı. 13 eyaletten 7’si, gazilerin maaşlarını ve kredi aldıkları pek çok kişiye borçlarını ödeyebilmek, küçük çiftçilerin büyük tarım işletmesi sahiplerine olan borçlarını karşılayabilmek amacıyla çok sayıda, nominal değeri yüksek ancak gerçek satın alma gücü düşük, kağıt para bastılar. Buna karşın, Massachusetts yasama organı çok sıkı bir para denetimi ve yüksek vergiler uyguladı; bu da, eski bir Devrim Savaşı yüzbaşısı olan Daniel Shays’ın önderliğinde küçük bir çiftçiler ordusu kurulmasına yol açtı. Kongre binasını teslim almak için harekete geçen Shays ve diğerleri, icra işlemlerinin durdurulmasını ve ipoteklerin kaldırılmasını istediler.

Silahlı ayaklanma, Batı Massachusetts ve Worcester'daki borç krizine bir tepki olarak doğdu.[1][2][3] Çatışma, çoğunlukla 1786 ve 1787 yıllarında Springfield ve çevresinde gelişti. Amerikan Devrim Savaşı gazisi Daniel Shays, ekonomik ve medeni haklar adaletsizliklerine karşı bir protestoda dört bin isyancıya önderlik etti. Shays, Devrim Savaşı'nın başında Massachusetts'li bir ırgattı; Kıta Ordusu'na katıldı, Lexington ve Concord Muharabeleri, Bunker Tepesi Muharebesi ve Saratoga Savaşları'nda eylem gördü ve sonunda savaşta yaralandı. * Tekdüze ve istikrarlı bir para olmayışı eyaletler arasında ve diğer ülkelerle olan ticareti de baltaladı. Kağıt paranın değeri eyaletten eyalete değişmekle kalmadı, New York ve Virginia gibi bazı eyaletler, limanlarına diğer eyaletlerden gelen ürünlerden gümrük resmi almaya başladılar ve bu da misillemelere yol açtı. Federal maliye yöneticisinin yaptığı gibi eyaletler de “kamu kredimiz tükendi” diyebilirlerdi. İngiltere’den şiddet kullanarak ayrılan yeni bağımsızlığına kavuşmuş eyaletler artık İngiltere limanlarında özel işlem göremiyorlar ve bu da sorunlarını daha fazla arttırıyordu.

1787'de Shays'in isyancıları, silahlarını ele geçirmek ve hükümeti devirmek için başarısız bir girişimde federal Springfield Cephaneliği'ne yürüdüler. Konfederal hükümet, isyanı bastırmak için birlikleri finanse edemediğini fark etti ve sonuç olarak, Massachusetts Eyaleti milisleri ve özel olarak finanse edilen yerel milisler tarafından bastırıldı. Yaygın görüş, Konfederasyon Maddeleri'nin ülkenin yönetim belgesi olarak reforme edilmesi gerektiği ve isyan olaylarının Anayasa Konvansiyonu ve yeni hükümetin oluşturulması için bir katalizör görevi gördüğü yönündeydi.[4] * Büyükelçi John Adams 1785’te bir ticaret anlaşması için görüşmeler yapmaya çalıştığında İngilizler, eyaletlerin bu anlaşmayla tek tek bağlı olmayacaklarını ileri sürerek bu isteği reddetti. İngilizler, devrim sırasında el konulan taşınmaz mallar karşılığında para ödemedikleri için de Amerikalılara ayrıca kızgınlardı.

Genç ulusun belirli bölgelerinde gönencin yeniden görülmeye başladığını gösteren belirtiler olsa da, iç ve dış sorunlar büyümesini sürdürdü. Merkezi hükümetin, sağlıklı bir maliye uygulaması kuracak, ticareti düzenleyecek, antlaşmalara uyulmasını zorlayacak ya da gerektiğinde dış muhaliflere karşı askeri baskı uygulayacak kadar gücü bulunmadığı giderek daha belirgin oluyordu.

Ayaklanmanın arka planıDüzenle

 
Popülist Vali John Hancock, vergi gecikmelerini engellemeyi reddetti ve borçlar için devalüe edilmiş kağıt para birimini kabul etti.
 
Sanatçının, Springfield, Massachusetts'teki adliye binasının önünde bir borçluyu bir vergi tahsildarıyla arbedede izleyen protestocuları tasviri. Ayaklanma vergiyle ilgili bir isyandı.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında ekonomi, New England'ın kırsal kesimlerinde, özellikle orta ve batı Massachusetts'in tepe kasabalarında, büyük ölçüde geçimlik tarımdı. Bu bölgelerdeki bazı sakinlerin arazilerinin ötesinde çok az varlığı vardı ve mal ve hizmetler için birbirleriyle takas ettiler. Yalın zamanlarda, çiftçiler, zaman daha iyi olduğunda ödenecek olan yerel pazar kasabalarındaki tedarikçilerden kredili mallar alabilirler.[5] Buna karşılık, Massachusetts Körfezi'nin ekonomik olarak daha gelişmiş kıyı bölgelerinde ve verimli Connecticut Vadisi'nde Avrupa ve Batı Hint Adaları ile uğraşan toptancı tüccarların faaliyetleri tarafından yönlendirilen bir piyasa ekonomisi vardı.[5] Eyalet hükümetine bu tüccar sınıfı hakimdi.[5] * Çiftçilerle tüccarlar, alacaklılarla borçlular ve eyaletlerin kendi aralarındaki iç ayrılıklar giderek şiddetleniyordu. Çiftçilerin çaresizlik içinde gerçekleştirdiği 1786 Shay Ayaklanması’nın daha yeni bastırılmış olduğu ve henüz belleklerde canlı kaldığı günlerde, George Washington şu uyarıda bulundu: “Her eyalet, bir kıvılcımın ateşleyebileceği yanıcı maddelerle dolu.”

Devrim Savaşı 1783'te sona erdiğinde, Massachusetts tüccarlarının Avrupalı iş ortakları, onlara kredi limiti vermeyi reddetti ve ülke çapında bu tür para birimi sıkıntısına rağmen, hard currency malları sert para birimiyle ödemede ısrar etti.[5] Bu tüccarların çoğu, bu talebi müşterilerine iletti, ancak Vali John Hancock, daha fakir borçlulara sert para talepleri dayatmadı ve suçlu vergi tahsilatını aktif olarak kovuşturmayı reddetti.[6] Kırsal kesimdeki nüfus, genellikle tüccarların ve sivil yetkililerin taleplerini karşılayamaz hale geldi ve bazıları borç ve vergi yükümlülüklerini yerine getiremeyince topraklarını ve diğer mülklerini kaybetmeye başladı. Bu, alacaklıların borçlulara karşı hükümler aldığı ve vergi tahsildarlarının mülklere el koyma yetkisi veren kararlar aldığı vergi tahsildarlarına ve mahkemelere karşı güçlü kızgınlıklara yol açtı.[5][7]Kaynak hatası: <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik (Bkz: Kaynak gösterme)

Bazı askerler bu baskıcı ekonomik koşullara karşı protestolar düzenlemeye başladılar.[7] 1780'de Daniel Shays ordudan para almadan istifa etti ve borcunu ödemediği için icraya verildiğini öğrendi. Kısa bir süre içinde Shays, borçlarını ödeyemeyen kişi olarak yalnız olmadığını fark etti ve borçlarını hafifletmek için örgütlenmeye başladı.[7]

Erken karmaşaDüzenle

 
Vali James Bowdoin ağır bir vergi yükü getirdi ve birikmiş vergileri artırdı.

Hükümete karşı erken bir protesto, 1782'deMassachusetts, Groton'dan Job Shattuck tarafından yönetildi ve vergi tahsildarlarını engellemek için sakinleri örgütledi.[5] İkinci, daha büyük ölçekli bir protesto, 3 Şubat 1783'te Rhode Island sınırındaki Uxbridge, Massachusetts'te icra tarafından el konulan mülkün bir çete tarafından ele geçirildiği zaman meydana geldi. Vali Hancock, şerife bu eylemleri bastırmasını emretti.[8]

Çoğu kırsal topluluk, yardım almak için yasama sürecini kullanmaya çalıştı. Dilekçeler ve teklifler, para basımının arttırılması için eyalet yasama meclisine defalarca sunuldu. James Bowdoin de dahil olmak üzere tüccarların baskısıyla teklifler defalarca reddedildi.[5]

Vali Hancock, 1785'in başlarında sağlık nedenlerini öne sürerek istifa etti, ancak bazıları sorun beklediğini öne sürdü.[9] Bowdoin, eyalete vergi borçlarını toplamak için hukuk davalarını hızlandırdı ve yasama organı, devletin dış borç ödemelerinin bir kısmı için fon toplamak için ek bir emlak vergisi koyarak durumu daha da kötüleştirdi.[6] John Adams gibi nispeten muhafazakar yorumcular bile bu vergilerin "Halkın kaldırabileceğinden daha ağır" olduğunu gözlemlediler.[6]

Mahkemelerin kapatılmasıDüzenle

Massachusetts kırsalındaki protestolar, eyalet meclisinin Boston'a gönderilen birçok dilekçeyi dikkate almadan ertelemesinden sonra Ağustos 1786'da doğrudan eyleme dönüştü.[6][5] 29 Ağustos'ta Northampton, Massachusetts'te iyi organize edilmiş bir protestocu kuvveti kuruldu ve ilçe mahkemesinin oturmasını başarıyla engelledi.[10] Kendilerine, 1760'ların sonlarında yozlaşmış uygulamalarda reform yapmaya çalışan Kuzey Karolina Düzenleyici hareketine (Regulator movement) atıfta bulunarak Düzenleyiciler (Regulators) adını verdiler.[5]

 
 
Great Barrington
 
Northampton
 
Springfield
 
Concord
 
Worcester
 
Taunton
 
Petersham
 
Sheffield
Çatışmanın yaşandığı yerlerin Massachusetts'in modern haritasında kırmızıyla gösterildi. Diğer yerlerde mahkemeler kapatılmıştı.

Vali Bowdoin, 2 Eylül'de bu tür bir mafya eylemini kınayan bir bildiri yayınladı, ancak gelecekteki eylemlere milis yanıtı planlamanın ötesinde hiçbir askeri önlem almadı.[10][5] Mahkeme daha sonra 5 Eylül'de Worcester, Massachusetts'te benzer bir eylemle kapatıldı, ancak ilçe milisleri, esas olarak protestoculara sempati duyan erkeklerden oluştuğu için katılmayı reddetti.[5][5] Rhode Island'da meseleler, şiddete başvurmadan çözüldü, çünkü "ülke partisi" 1786'da yasama meclisinin kontrolünü ele geçirdi ve tüccarlarını devalüe edilmiş para birimi için borç enstrümanları ticareti yapmaya zorlayan önlemler aldı.[6]

Daniel Shays, Northampton eylemine katılmıştı ve Kasım ayında ayaklanmada daha aktif bir rol almaya başladı, ancak liderlerinden biri olduğunu kesinlikle reddetti. Massachusetts Yüksek Yargı Mahkemesi, isyanın 11 liderini "düzensiz, isyankar ve kışkırtıcı kişiler" olarak suçladı.[7] Mahkemenin 26 Eylül'de Springfield, Massachusetts'te bir araya gelmesi planlandı ve Shays, Northampton'da kapatma girişiminde bulunurken, Luke Day Springfield'da bir girişim düzenledi.[11] Cumartesi günü mahkemeye çıkmadan önce hükümeti destekleyen milisleri toplamaya başlayan yerel milis komutanı William Shepard tarafından bekleniyorlardı ve açılış saatiyle Springfield adliyesini koruyan 300 adamı vardı. Shays ve Day benzer bir sayıda asker topladılar, ancak binayı ele geçirmeye çalışmak yerine birliklerini Shepard'ın hatlarının dışında kullanarak gösteri yapmayı seçtiler.[11][12]

 
Milis generali William Shepard, Springfield Cephaneliğini isyancıların eylemlerine karşı savundu.

Protestolar, Eylül ve Ekim aylarında Great Barrington, Concord ve Taunton, Massachusetts'teki mahkemelerin kapatılmasında da başarılı oldu.[10] James Warren, 22 Ekim'de John Adams'a şöyle yazdı: "Şu anda İç Savaşın eşiğinde bir Anarşi ve Karışıklık durumundayız."[10][13] Vali Bowdoin, yasama organına "hükümetin hakarete uğrayan onurunu haklı çıkarmasını" emretti. Samuel Adams, yetkililerin insanları yargılanmadan yasal olarak hapiste tutabilmeleri için bir İsyan Yasası ve habeas corpus'u askıya alan bir kararın hazırlanmasına yardımcı oldu.

Adams, cumhuriyette isyanın idamla cezalandırılması gerektiğine dair yeni bir yasal ayrım önerdi.[7] Yasama organı ayrıca, bazı eski vergilerin artık döviz yerine mal olarak ödenebileceğini söyleyerek çiftçileri üzen konularda bazı tavizler vermek için harekete geçti.[5] ve habeas corpus'un askıya alınması birçok kişiyi alarma geçirdi.[5]

Bu eylem ve eyaletin doğu kesimlerinde diğer protesto liderlerinin tutuklanması batıdakileri kızdırdı ve eyalet hükümetini devirmek için örgütlenmeye başladılar.[5][5][5]

AyaklanmaDüzenle

Federal hükümet, fon eksikliği nedeniyle orduya asker alamamıştı, bu nedenle Massachusetts liderleri bağımsız hareket etmeye karar verdi. 4 Ocak 1787'de Vali Bowdoin, özel olarak finanse edilen bir milis ordusu yaratmayı önerdi. Eski Kıta Ordusu Generali Benjamin Lincoln, Ocak ayı sonuna kadar 125'den fazla tüccardan fon istedi ve 6.000 £ 'dan fazla topladı.[5]

Hükümet güçleri toplanırken, Shays ve Day ve batıdaki diğer isyancı liderler, demokratik olarak seçilmiş komiteler tarafından yönetilen bölgesel alay örgütleri kurmak için güçlerini örgütlediler. İlk büyük hedefleri Springfield'daki federal cephanelikti.[5] General Shepard, Vali Bowdoin'in emriyle cephaneliği ele geçirdi ve cephaneliğini 1.200 milis kuvvetini silahlandırmak için kullandı.[6][14]

İsyancılar üç ana grup halinde örgütlendi ve cephaneliği aynı anda kuşatıp saldırmayı amaçlıyorlardı. Shays'in Springfrield'in doğusundaki Palmer yakınlarında bir grubu vardı. Luke Day, West Springfield'daki Connecticut Nehri boyunca ikinci bir kuvvete sahipti. Eli Parsons komutasındaki üçüncü bir kuvvet kuzeyde Chicopee'de bulunuyordu.[6] İsyancılar başlangıçta saldırılarını 25 Ocak için planlamışlardı. Day, son anda bu tarihi değiştirdi ve Shays'e 26'sına kadar saldırmaya hazır olmayacağını belirten bir mesaj gönderdi.[5] Day'in mesajı Shepard'ın adamları tarafından ele geçirildi. Bu nedenle, Shays ve Parsons milisleri, 25'inde, batıdan destek almayacaklarını bilmeden cephaneliğe yaklaştı.[6] Bunun yerine, Shepard'ın milislerinin onları beklediğini buldular. Shepard önce Shays'in adamlarının başlarına uyarı ateşi açılmasını emretti.[5] Hem Shays'in adamları hem de Day'in adamları sonunda Amherst, Massachusetts'te yeniden toplandılar.[5]

General Lincoln derhal toplanan 3.000 adamla Worcester'dan batıya doğru yürümeye başladı. İsyancılar ondan kaçınmak için genellikle kuzeye ve doğuya doğru hareket ettiler ve sonunda Massachusetts, Petersham'da bir kamp kurdular. Yol boyunca erzak almak için yerel tüccarların dükkanlarına baskın düzenlediler ve bazı tüccarları rehin aldılar. Lincoln onları takip etti ve 2 Şubat'ta yaklaşık20 mil (32 km) Pelham, Massachusetts'e ulaştı.[5] Liderlerin çoğu kuzeyden New Hampshire ve Vermont'a kaçtı ve burada yargılanmak üzere Massachusetts'e iade edilmeleri yönündeki tekrarlanan taleplere rağmen korundular.[6]

SonrasıDüzenle

 
Bu anıt, Sheffield, Massachusetts'teki Shays İsyanı'nın son savaşının yerini işaret ediyor.

Lincoln'ün yürüyüşü, büyük ölçekli örgütlü direnişin sonunu işaret ediyordu. Yakalanmaktan kurtulan elebaşları komşu ülkelere kaçtı ve yerel direniş cepleri devam etti. Bazı isyancı liderler, Joseph Brant liderliğindeki Mohawk savaşçıları şeklinde yardım sözü verdiği bildirilen Quebec Eyaleti'nin İngiliz valisi Lord Dorchester'a yardım istemek için yanaştı.[5] Ancak Dorchester'ın önerisi Londra'da veto edildi ve isyancılara hiçbir yardım gelmedi.[6] Lincoln'ün Petersham'a geldiği gün, eyalet meclisi sıkıyönetim ilan eden.[6] 16 Şubat 1787'de Massachusetts yasama meclisi, isyancı sempatizanların yasal bir tepkisini önlemek için Diskalifiye Yasasını çıkardı. Bu yasa, kabul edilen herhangi bir isyancının çeşitli seçilmiş ve atanmış ofislere sahip olmasını yasakladı.[6]

Lincoln'ün ordusunun çoğu, Şubat ayı sonlarında, askerlik süresinin sona ermesiyle eridi ve ayın sonuna kadar Pittsfield'daki bir üste sadece 30 adamı komuta etti.[6] Bu arada, yaklaşık 120 isyancı New Lebanon, New York'ta yeniden toplandı ve 27 Şubat'ta Stockbridge, Massachusetts'e yürüdüler. Tüccarların dükkanlarına ve tüccarların ve yerel profesyonellerin evlerine baskın yaptılar. Bu, 80 kişilik bir kuvvet toplayan ve isyanın en kanlı karşılaşması için günün geç saatlerinde yakındaki Sheffield'da isyancıları yakalayan Tuğgeneral John Ashley'in dikkatini çekti: en az 30 isyancı yaralandı (biri ölümcül), bir hükümet askeri öldürüldü ve birçoğu yaralandı.[5]

SonuçlarDüzenle

Af karşılığında dört bin kişi isyan olaylarına katıldığını kabul eden itirafları imzaladı. Sonunda birkaç yüz katılımcı isyanla ilgili suçlamalarla suçlandı, ancak bunların çoğu, yalnızca birkaç elebaşını hariç tutan genel bir af kapsamında affedildi. Ancak John Bly ve Charles Rose, 6 Aralık 1787'de asıldılar.[6] Her ikisi de yağmacı olduğu için ortak hukuk suçuyla da suçlandılar.

Shays 1788'de affedildi ve[7][6] Conesus, New York'a taşındı ve burada 1825'te fakir ve tanınmaz halde öldü.[7]

İsyanın bastırılması ve Diskalifiye Yasası tarafından dayatılan sert uzlaşma koşulları, siyasi olarak Vali Bowdoin'in aleyhine çalıştı. Eyaletin kırsal kesiminden çok az oy alan Bowdoin, 1787'deki valilik seçimlerinde John Hancock tarafından mağlup edildi.[6] Askeri zafer, sonraki yıllarda vergi değişiklikleriyle yumuşatıldı. Yasama meclisi vergileri düşürdü ve borçlara moratoryum koydu; Massachusetts menkul kıymetlerinin değerinde yüzde 30'luk bir düşüşe neden oldu.[6]

Vermont, New York'un bölgeye ilişkin iddialarından bağımsız devlet olma arayışında olan tanınmayan bağımsız bir cumhuriyetti. İsyancı elebaşıları koruyarak isyanın beklenmedik bir faydalanıcısı oldu. Alexander Hamilton, Vermont topraklarında hak iddia eden büyük toprak sahipleri de dahil olmak üzere diğer New Yorklulardan ayrıldı ve devletin Vermont'un birliğe kabul teklifini tanımasını ve desteklemesini istedi. Vermont, New York ile müzakereler ve yeni anayasanın kabulünden sonra on dördüncü eyalet oldu.[6]

Anayasa üzerindeki etkisiDüzenle

Thomas Jefferson, o sırada Fransa'nın büyükelçisi olarak görev yapıyordu ve Shays'in İsyanı tarafından alarma geçmeyi reddetti.[15] Buna karşılık, George Washington uzun yıllardır çağrıda bulunduğu anayasa reformu taleplerini yineledi.[16][17]

Anayasa Konvansiyonu Üzerindeki EtkisiDüzenle

Ayaklanma sırasında Konfederasyon Maddeleri uyarınca kurulan federal hükümetin zayıflıkları birçokları için aşikardı. Federalistler fikri savunurken ve Anti-Federalistler onlara karşı çıkıyor. Tarihsel görüş, ayaklanmanın Birleşik Devletler Anayasası'nın oluşumunda bazı anti-Federalistleri güçlü hükümet tarafına çekerek bir rol oynadığı konusunda hemfikirdir.[5]

1785'in başlarında, birçok etkili tüccar ve siyasi lider, daha güçlü bir merkezi hükümete ihtiyaç olduğu konusunda zaten hemfikirdi. Shays İsyanı patlak verdikten kısa bir süre sonra, beş eyaletten delegeler, 11-14 Eylül 1786'da Maryland, Annapolis'te bir araya geldiler ve federal hükümette reform yapmak için güçlü adımların gerekli olduğu sonucuna vardılar.

1787'nin başlarında, John Jay, kırsaldaki karışıklıkların ve merkezi hükümetin karşılık olarak askerleri finanse edememesinin "Federal hükümetin verimsizliğini giderek daha belirgin hale getirdiğini" yazdı.[5] Henry Knox, Massachusetts'teki ayaklanmanın, daha önce güçlü bir federal hükümete karşı çıkan yerel liderleri açıkça etkilediğini gözlemledi. Bazı eyaletler, Massachusetts de dahil olmak üzere önerilen sözleşmeye delege seçmeyi erteledi, çünkü kısmen protestocular tarafından isyan şiddetlenmeden önce düzenlenen "hukuk dışı" sözleşmelere benziyordu.[17]

Anayasa üzerindeki etkisiDüzenle

 
Elbridge Gerry (1861'de James Bogle'ın portresi), Anayasa'ya taslak olarak karşı çıktı, ancak bunu yapma nedenleri isyandan güçlü bir şekilde etkilenmedi.

Philadelphia'da toplanan kongreye güçlü hükümet savunucuları hakimdi.[18] Connecticut'tan Delege Oliver Ellsworth, halka güvenilemeyeceği için (Shays İsyanı'nda örneklendiği gibi), federal Temsilciler Meclisi üyelerinin halk oylamasıyla değil eyalet yasama organları tarafından seçilmesi gerektiğini savundu.[19][5] * “Konfederasyon ve Sürekli Birlik Maddeleri” denilen anlaşma 1777’de bir eyaletler Kongresi’nce kabul edildi ve Temmuz 1778’de resmen imzalandı. Maddeler, 13’üncü eyalet olan Maryland tarafından Mart 1781’de onaylanınca bağlayıcı hale geldi.

İsyan, ABD'nin ileride sahip olacağı genel müdürlerin sayısının tartışılmasında da rol oynadı. Anayasa Konvansiyonu delegeleri, zorbalığa karşı dikkatli olmakla birlikte, tek yürütmenin ulusal karışıklıklara yanıt vermede daha etkili olacağını düşündüler.[20] * Konfederasyon Maddeleri, eyaletler arasında gevşek bir bağlantı kurdu ve çok sınırlı gücü olan bir federal hükümet oluşturdu. Savunma, kamu maliyesi ve ticaret gibi yaşamsal konularda federal hükümetin yetkisi eyalet yasama organlarının insafına bırakıldı. Bu, istikrara ya da güce yol açacak bir düzenleme değildi. Kısa bir süre sonra - altı yıldan az - Konfederasyon’un zaafı açıkça ortaya çıktı. Yeni ulus, siyasal ve ekonomik açıdan neredeyse karmaşa içinde kaldı. George Washington’un deyimiyle, 13 eyalet sadece “pamuk ipliğiyle” birleştirilmişlerdi.

Federalistler isyanı konfederasyon hükümetinin zayıflıklarının bir örneği olarak gösterirken, Essex County'den bir tüccar spekülatörü ve Massachusetts delegesi Elbridge Gerry gibi muhalifler, isyana federal bir tepkinin devletinkinden daha kötü olacağını düşündüler. Yeni anayasayı imzalamayı reddeden birkaç kongre delegesinden biriydi, ancak bunu yapma nedenleri isyandan kaynaklanmadı.[17] * Amerika Birleşik Devletleri Anayasası bu elverişli olmayan koşullar altında hazırlanmıştır. Şubat 1787’de, cumhuriyetin yasama organı olan Kıtasal Kongre, eyaletlere Maddeler’i gözden geçirip değiştirmek üzere Philadelphia’ya birer temsilci göndermeleri çağrısında bulundu. Anayasal ya da Federal Kurucu Meclis 25 Mayıs 1787’de, 11 yıl önce 4 Temmuz 1776’da Bağımsızlık Deklarasyonu’nun kabul edilmiş olduğu Bağımsızlık Salonu’nda toplandı. Temsilciler yalnız Konfederasyon Maddeleri’ni değiştirmeye yetkili oldukları halde, Maddeler’i bir yana atıp tümüyle yeni ve daha merkezileştirilmiş bir hükümet anayasası hazırlamaya başladılar. Yeni belge, Anayasa, 17 Eylül 1787’de tamamlandı ve 4 Mart 1789’da resmen kabul edildi.

Onay üzerine etkisiDüzenle

Anayasa taslağı hazırlandığında, Massachusetts, eyaletin kırsal kesimlerindeki yaygın anti-Federalist duyarlılık nedeniyle Federalistler tarafından anayasayı onaylamayabilecek bir eyalet olarak görülüyordu. Henry Knox da dahil olmak üzere Massachusetts Federalistleri, eyaletin 1788'deki sözleşmeyi onaylamasına yol açan tartışmalarda hızlı oy almakta aktifti. 6 Şubat 1788'de oylama yapıldığında, isyana dahil olan kırsal toplulukların temsilcileri, geniş bir farkla onaya karşı oy kullandı, ancak gün tüccarlar, kentsel seçkinler ve pazar kasabası liderlerinden oluşan bir koalisyon tarafından taşındı. Devlet anayasayı 187'ye karşı 168 oyla onayladı.[5] * Anayasa ve onun yarattığı hükümetin sürekli görevi, tüm bu değişken çıkarları bir araya getirmek, ortak bir ortam yaratmak ve aynı zamanda tüm halkın temel haklarını korumaktı. Kurucu Atalar Anayasa taslağını hazırladıkları sırada önlerinde onlara yön verecek pek az örnek vardı. Konfederasyon Maddeleri de bir federal hükümet kurmuştu; fakat, bu hükümetin gücü o kadar kısıtlıydı ki eyaletler sadece isim olarak “birleşik”ti. Halkın federalizm konusundaki deneyimleri sınırlıydı, ama öz yönetim sanatına ilişkin deneyimleri olağanüstüydü. Bağımsızlığın ilanından çok önce koloniler halkın denetlediği işleyen hükümet birimleriydi ve devrim başladıktan sonra - 1 Ocak 1776, 20 Nisan 1777 arasında - 13 eyaletten 10’u kendi anayasasını kabul etmişti. Eyaletlerin çoğunluğunda eyalet yasama organınca seçilmiş valiler vardı. Yasama organlarını ise halk seçmişti.

1781’de Konfederasyon Maddeleri’nin kabulü ile yeni Anayasa’nın kaleme alınışı arasında geçen yıllar bir zayıflık, çekişme ve karışıklık dönemi oldu.[17][6] Konfederasyon Maddeleri’nde, yasaları uygulayacak bir yürütme organına ve onları yorumlayacak bir ulusal mahkeme sistemine ilişkin hükümlere yer verilmemişti. Bir yasama Kongresi ulusal hükümetin tek organıydı; fakat, eyaletleri istemedikleri şeyleri yapmaya zorlayacak hiçbir gücü yoktu. Kuramsal olarak, savaş ilan edebilir ve bir ordu kurabilirdi; ancak, kararlaştıracağı sayıda kişiyi silah altına almaya ya da onları desteklemek için gerekli silah ve gereçleri sağlamaya hiçbir eyaleti zorlayamazdı. Faaliyetlerine para sağlamak için eyaletlere başvurmak zorundaydı; ama, eyaletleri federal bütçeye gerekli katkıyı yapmadıkları için cezalandıramazdı. Vergilendirmenin ve gümrük tarifelerinin denetimi eyaletlere bırakılmıştı ve her eyalet kendi parasını basabilirdi. Eyaletler arasındaki anlaşmazlıklarda - eyalet sınırları üzerine pek çok anlaşmazlık vardı - Kongre arabulucu ve yargıç rolünü üstleniyordu, ama kararlarının kabul edilmesini eyaletlerden isteyemezdi.

Sonuç hemen hemen tam bir kargaşaydı. Vergi toplama gücü olmayan federal hükümet borca battı. 13 eyaletten 7’si, gazilerin maaşlarını ve kredi aldıkları pek çok kişiye borçlarını ödeyebilmek, küçük çiftçilerin büyük tarım işletmesi sahiplerine olan borçlarını karşılayabilmek amacıyla çok sayıda, nominal değeri yüksek ancak gerçek satın alma gücü düşük, kağıt para bastılar.[6]

Buna karşın, Massachusetts yasama organı çok sıkı bir para denetimi ve yüksek vergiler uyguladı; bu da, eski bir Devrim Savaşı yüzbaşısı olan Daniel Shays’ın[6] önderliğinde küçük bir çiftçiler ordusu kurulmasına yol açtı. Kongre binasını teslim almak için harekete geçen Shays ve diğerleri, icra işlemlerinin durdurulmasını ve haksız ipoteklerin kaldırılmasını istediler. Ayaklanmayı bastırmak için askerlere baş vuruldu, ancak federal hükümet durumun farkındaydı.

KaynakçaDüzenle

 1. ^ Shays's Rebellion. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 31 Ocak 2002. doi:10.9783/9780812203196. ISBN 9780812203196. 
 2. ^ "Shays' Rebellion [ushistory.org]". www.ushistory.org. 7 Aralık 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 3. ^ "Shays' Rebellion". 12 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 4. ^ Shays's Rebellion: The American Revolution's Final Battle. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 2003. ISBN 978-0-8122-1870-1. 
 5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac Szatmary 1980.
 6. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Richards 2002.
 7. ^ a b c d e f g Zinn 2005.
 8. ^ Bacon, p. 1:148
 9. ^ G. North
 10. ^ a b c d Morse, p. 208
 11. ^ a b Holland, pp. 245–247
 12. ^ Holland, p. 247
 13. ^ Manuel, p. 219
 14. ^ Holland, p. 261
 15. ^ Foner, p. 219
 16. ^ Lodge, p. 2:26
 17. ^ a b c d Feer 1969.
 18. ^ Richards, p. 132
 19. ^ Richards, p. 134
 20. ^ Milkis, S., Nelson, M., The American Presidency. Washington: CQ Press, 2003. Fourth Edition. Print

Kullanılan kaynaklarDüzenle