Seyyid Abdülhalim Efendi

Seyyid Abdülhalim Efendi, (d. (?) - ö. 1855, İstanbul), Son Osmanlı başmimarı.

1798 yılında girdiği Hassa Mimarlar Ocağı'nın 1824 yılında başmimarı olmuştur. II. Mahmud'un fermanıyla 1831'de Hassa Başmimarlığı ile şehreminliğinin birleştirilmesiyle Ebniye-i Hâssa Müdürlüğü'nün kurulması neticesinde Abdülhalim Efendi'nin başmimarlık görevi sona ermiştir. Ebniye-i Hâssa Müdürlüğü'nün başına mimar Kırımlı Mahmud Efendi getirilmiş, ancak bir süre sonra yerine Seyyid Abdülhalim Efendi getirilmiştir. Gelibolu'da idarecilik ve Su Nazırlığı yaptıktan sonra 1952 yılında emekli edildi. 1855 yılında Eyüpsultan'da vefat etti.

KaynakçaDüzenle