Ses çözücü sayısal sesi ses dosyası biçimine göre veya ses aktarım biçimine göre sıkıştıran/kodlayan bir bilgisayar programıdır. Birçok çözücü kütüphane olarak tanımlıdır ve XMMS, Winamp ya da Windows Media Player gibi bir veya birden fazla ortam oynatıcısına arabarim sağlayabilir.

Bazı durumlarda, "ses çözücü" terimi bir donanım tanımlaması ya da ses kartı anlamına gelebilir. Ses çözücü kelimesinin bu şekildeki kullanımı sinyallerin analog ses halinden sayısal ses haline (ya da tam tersi) çözülmesi/kodlanması anlamına gelir. Örnek olarak Intel Şirketi'nin AC'97 standardıdır.

Ayrıca bakınız değiştir