Serrud Muharebesi

Serd-rud Muharebesi, Karakoyunlu Devleti ile Timurlular arasında gerçekleşmiş bir savaştır. Karakoyunlu ordusunu Kara Yusuf, Timur ordusunu Timurluların Batı valisi Ebu Bekir Mirza yönetmiştir. Ayrıca Timur'un oğlu Miranşah da savaşta öldürülmüştür. Şenb-i Gazan yakınındaki Serd-rud mevkiinde gerçekleşen muharebe, Timurluların ağır mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır. Savaşta Karakoyunlu merkezini Kara Yusuf, sağ kanadını Bistam Bey, sol kanadını Sa'dlu Hüseyin Bey idare etmiştir. Bir yıl önceki zaferlerinden dolayı maneviyatı kuvvetli olan Karakoyunlular hücuma geçmiş, Timurlu ordusunu bozguna uğratmıştır.

Serrud Muharebesi
Tarih21 Nisan 1408
Bölge
Serd-rud
Sonuç Kesin Karakoyunlu zaferi
Taraflar
Karakoyunlular Timurlular
Komutanlar ve liderler
Kara Yusuf
Bistam Bey
Mansur Bey
Ma'sum Bey
Ahi Ferec
Emir Hüseyin
Pir Mehmed
Ebu Bekir Mirza
Miranşah  (ölü)
Güçler

20.000

50.000

  • Timurlu Askerler

Sonucu değiştir

Timur’un oğlu Miranşah öldürülmüş, Karakoyunlular Azerbaycan'da kesin olarak hakimiyet sağlamıştır. Karakoyunlu tarafı büyük ganimetler ele geçirmiştir. Ayrıca Şahruh'un hücumlarına direnen Karakoyunlular, Timurlular'ın doğrudan Osmanlı ve Memlüklere müdahalesini engellemiştir.

Kaynakça değiştir

Sümer, Faruk, Kara Koyunlular (Başlangıçtan Cihan-Şah'a Kadar),TTK Yayınları,1967,Ankara. sf.74-78