Serbest nakit akımı

Finansal jargonda serbest nakit akımı ya da serbest nakit akışı, bir şirketin bütün hissedarlarına ait nakit akımlarıdır. Azınlık haklarına sahip ortaklar, payları oranınca bu nakitten faydalanabilirler.

Nakit akım tablosu kullanılarak aşağıdaki formülle hesaplanır.

Element Veri kaynağı
Faaliyetlerden sağlanan net nakit Nakit akım tablosu 1. kısımda
- Yatırım harcamaları Nakit akım tablosu 2. kısımda
= Serbest Nakit Akımı (SNA)