Serbest meslek; (İngilizce terim olarak; Freelance) veya serbest meslek sahibi (İngilizce: self-employed) iş, işyeri ve çalışma koşulu anlamıyla ilgili resmi kanunlara göre sözleşme şartları ve koşulları gerek kalmayan durumlar için yasal olarak kayıt dışı istihdam anlamında işin işyeri dışında iş yapan kişinin kendi çalışma alanında kişisel çalışma olarak tamamlayan çalışanlara verilen genel addır.

Türkiye'de serbest meslek tabiri literatüre daha çok belli bir işi olmayan, koşullara göre değişik işler yapabilen kişileri tarif etmek için kullanılabilmektedir. Fakat, serbest avukatlık, mali müşavirlik ve hekimlik ve ses sanatçılığı yapanlar, vergi mükellefiyeti açısından serbest meslek icra eden kişilerdir. Serbest meslek erbabı olarak ifade edilen bu kişiler verdikleri hizmet için serbest meslek makbuzu keserler.

Gelecekte İnternet üzerinden iş yerine gitmeden bilgisayar ortamında ofis içi yapılan işlerin artık iş yerine gelmeksizin yol ulaşımı için harcanılan zaman ve kaynak anlamıyla hem iş veren açısından da maliyet düşmektedir.

İleride "serbest meslek" çalışma koşullarını tanımlayan resmi yasaların çıkması öngörülmektedir. Çünkü bir noktadan sonra meslekte verilen emeğin korunması anlamında Freelance çalışanların bile sendikalaşması ve yapılan işin ücret anlamında insan gücü maliyetini çok ucuz olarak değerlendirilmesi de bir eleştiri konusudur.

Serbest meslek çalışma şekli hem firmalar hem de serbest meslek çalışanları için çoğu zaman avantajlı bir seçimdir.