Sepet, genellikle saz, kamış veya buna benzer ince dallardan örülerek yapılan; yiyecek, eşya ve bazen de canlı taşımakta kullanılan bir tür kap.[1] Zamanla sepet kavramının anlamı genişlemiş, benzer işlerde kullanıldığı halde; ucuzluk, pratiklik ya da dayanıklılık gibi gerekçelerle farklı malzemelerden üretilen araç-gereçler için de sepet ismi kullanılmaya devam edilmiştir. Buna örnek olarak plastik çamaşır sepeti ya da alüminyumdan yapılmış balon sepeti örnek verilebilir.

Çeşitli örgü sepetler.

Sepet sözcüğü Türkçeye Farsçadan (seped) geçmiştir.[1]

TarihçeDeğiştir

Örmeciliğin tarihi antik çağlara dayanır. Örneğin Babil mitolojisinde tanrı Marduk yeryüzünü yaratırken önce denizler üzerine sazlardan ördüğü bir hasırı sermiş, bunun üzerine toprağı serpiştirmiştir.[2] Batı Afrika'daki Dogon halkı tanrının ilk insana ağzı yuvarlak, tabanı dikdörtgen bir sepet verdiğine inanır.[2]

Ayrıca bakınızDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ a b "sepet." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 14 Aralık 2011
  2. ^ a b "basketry." Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2011.