Sentromer

Kromozom üzerinde iğ ipliğinin tutunduğu nokta

Sentromer, kromozom üzerinde iğ ipliğinin tutunduğu nokta. Kromozomlarda kardeş kromatitleri bir arada tutan kısıma verilen addır.

Kromozom şeması:

(1) Kromatit
(2) Sentromer
(3) Kısa parça
(4) Uzun parça

Konumlanma değiştir

Kromozomlar, sentromerlerin konumlarına göre metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, telosentrik, subtelosentrik, holosentrik olarak adlandırılırlar. İnsanlarda yalnızca ilk üç kromozom çeşidi mevcuttur.

İnsan kromozomları değiştir

Kromozom Sentromer konumu (Mbp) Çeşit Kromozom boyutu (Mbp)
1 125.0 Metasentrik 247.2
2 93.3 Submetasentrik 242.8
3 91.0 Metasentrik 199.4
4 50.4 Submetasentrik 191.3
5 48.4 Submetasentrik 180.8
6 61.0 Submetasentrik 170.9
7 59.9 Submetasentrik 158.8
8 45.6 Submetasentrik 146.3
9 49.0 Submetasentrik 140.4
10 40.2 Submetasentrik 135.4
11 53.7 Submetasentrik 134.5
12 35.8 Submetasentrik 132.3
13 17.9 Akrosentrik 114.1
14 17.6 Akrosentrik 106.3
15 19.0 Akrosentrik 100.3
16 36.6 Metasentrik 88.8
17 24.0 Submetasentrik 78.7
18 17.2 Submetasentrik 76.1
19 26.5 Metasentrik 63.8
20 27.5 Metasentrik 62.4
21 13.2 Akrosentrik 46.9
22 14.7 Akrosentrik 49.5
X 60.6 Submetasentrik 154.9
Y 12.5 Akrosentrik 57.7