Senarist

tiyatro oyunu, piyes, film, dizi film vb. eserleri yazan kimse
(Senaryo yazarı sayfasından yönlendirildi)

Senarist, her uzunlukta, izlenebilir film için, kendi oluşturduğu ya da var olan kaynakları görsel dile çevirerek, belli bir sistem içinde görsel anlatım oluşturarak, metinler (senaryo) yazan kişiye denir. Ayrıca senaristlik bir senaryonun gidişatını, kalitesini kendi belirler.