Seleukos imparatorları listesi

Vikimedya liste maddesi

Seleukos İmparatorluğu imparatorluk hanedanı Seleucus Hanedanı (veya antik Yunanca: Σελευκίδαι, Seleukídai) olarak isimlendirilir. Bu hanedan bir Antik Yunan Makedonyalı kraliyet ailesidir ve Büyük İskender'in genrallerinden olan ve onun ölümünden sonra başladığı kabul edilen Helenistik dönem'de Diadoki (Takipçiler) adı verilen birbirlerine rakip olan devlet kurucularından en başta gelenlerinden olan I. Seleukos Nikator ("Galip") tarafından kendi ismine izafeten "Seleukos İmparatorluğu" adıyla kurulmuştur. Seleukos İmparatorluğu Helenistik dönemde Yakın Doğu'da kuruldu ve daha önce Pers Ahameniş İmparatorluğu'nun elinde bulunan Asya arazilerinde gelişti. Başkentleri önce Seleukia, sonraları ise Antakya'ydı.

İmparatorlar değiştir

Seleukos İmparatorluğu (MÖ 312-MÖ 64)
Taht ismi Asıl isim Resim Unvan Doğum-Ölüm Hükümdarlık başlangıcı Hükümdarlık sonu Aile bağlantıları Not
I. Seleukos Nikator   Nikator Yak. MÖ 358– MÖ 281 MÖ 312 MÖ 281 Seleukos'un oğlu olan Antiokhos'un oğlu MÖ 306'dan itibaren "Kral" olarak tanındı. Ptolemaios Keravnos tarafından öldürüldü.
I. Antiokhos Soter   Soter ? – MÖ 261 MÖ 281 MÖ 261 I. Seleukos Nikator'un oğlu MÖ 291'den itibaren MÖ 281'e kadar ortak hükümdar
II. Antiokhos Teos   Teos MÖ 286–MÖ 246 MÖ 261 MÖ 246 I. Antiokhos Soter'in oğlu
II. Seleukos Kallinikus   Kallinikus ? – MÖ 225 MÖ 246 MÖ 225 II. Antiokhos Teos'un oğlu
III. Selevkos Ceraunus Aleksander   Ceraunus yak. MÖ 243–MÖ 223 MÖ 225 MÖ 223 II. Seleukos Kallinikus'un oğlu
III. Antiokhos Magus   Magus yak. MÖ 241–MÖ 187 MÖ 223 MÖ 187 II. Seleukos Ceraunus'un oğlu
IV. Seleukos Filopator   Filopator ? – MÖ 175 MÖ 187 MÖ 175 IV. Antiokhos Magus'un oğlu
IV. Antikhos Epifanes   Epifanes yak. MÖ 215–MÖ 163 MÖ 175 MÖ 163 III. Antiokhos Magus'un oğlu Elymais'de öldürüldü.
V. Antiokhos Eupator Eupator yak. MÖ 172–MÖ 161 MÖ 163 MÖ 161 IV. Antiokhos Epifanes'in oğlu
I. Demetrius Soter   Soter MÖ 185–MÖ 150 MÖ 161 MÖ 50 IV. Selevkos Filopator'un oğlu
Aleksander Balas   Balas ? – MÖ 146 MÖ 50 MÖ 146 IV. Antikhos Epifanes'in oğlu ?
II. Demetrius Nikator   Nikator ? – MÖ 139 MÖ 146 MÖ 139 I. Demetrius Soter'in oğlu Partlar tarafından mağlubiyete uğratılıp esir alındı. I. Mithridates'in kızı Rhodogune ile evli
VII. Antiokhos Sidetes   Sidetes
Euergetes
? – MÖ 129 MÖ 139 MÖ 129 I. Demetrius Soter'in oğlu Partlar Kralı II. Phraates ile yaptığı bir savaşta öldürüldü.


Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

Dış kaynaklar değiştir

  • Jona Lendering, "Selecuid Kings" maddesi Livius.org" websitesi [1] 4 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)
  • Hoover, O. (2007) "Revised Chronology for the Late Seleucids at Antioch (121/0-64 BC)" Historia Cilt. 65 Sayi:3 sayfa280-301 (İngilizce)