Selülaz

Enzim

Selülaz, selülozu sindirmeye yarayan, mantarlar, bakteriler ve bazı protozoa türleri tarafından salgılanan bir tür enzim.

Selülaz
Cellulase 1JS4.jpg
1JS4 pdb yapısından oluşturulmuş selülaz modeli
Tanımlayıcılar
EC numarası 3.2.1.4
CAS numarası 9012-54-8
Veritabanları
IntEnz IntEnz view
BRENDA BRENDA entry
ExPASy NiceZyme view
KEGG KEGG entry
MetaCyc metabolic pathway
PRIAM profile
PDB structures RCSB PDB PDBj PDBe PDBsum
Gene Ontology AmiGO / EGO

Selülaz ve hemiselülazlar birlikte bitkisel biyokütleyi daha küçük parçalara ayırırlar ve bunlar daha sonra α- ve β-glukozidazlar tarafından monomerlerine indirgenir. Selülazlar, selülozun β-1,4-glikozidik bağlarını parçalayabilir.

Mide enzimleri selülozu sindiremeyen otçul hayvanların bağırsaklarında yaşayan simbiyotik bakteriler tarafından üretilerek sindirime yardımcı olurlar. Selülaz insanlarda bulunmadığından insanlar selülozu sindiremezler ancak lifler halinde dışarı atabilirler.

TürleriDeğiştir

Selülazlar, selülozun parçaladıkları kısmına göre sınıflandırılır. Endoglukanazlar selüloz liflerini rastgele, ekzoglukanazlar açığa çıkan lif uçlarını daha küçük parçalar ortaya çıkacak şekilde keserler. β-glukozidaz ise bunları monomerlerine ayırır.

Bakterilerde selülozom olarak adlandırılan, birçok selülaz çeşidinin bir araya gelerek oluşturduğu yapılar vardır ve sindirilen maddelerin kolayca hücre içine alınabilmesi için bakteri duvarına bağlı bulunabilirler.

Bazı mantar türlerinde olduğu gibi selülaz bileşenleri hücre dışına da salgılanabilir.

EndoglukanazDeğiştir

Endoglukanazlar genellikle selülozun düzensiz (kristal olmayan) kısımlarındaki liflerini keser ve serbest lif uçları ortaya çıkartır.

EkzoglukanazDeğiştir

Selülaz liflerinin serbest kalan indirgen veya indirgen olmayan uçlarını keserek küçük parçalar (dimer veya oligomer) açığa çıkartır.

SellobiyohidrolazDeğiştir

Sellobiyohidrolaz (β-glukozidaz), dimerleri (veya oligomerleri) canlıların kullanabileceği monomerlere dönüştürür.

Kullanım alanlarıDeğiştir

Selülazlar, biyoyakıt üretimi(biyometan, etanol, biyohidrojen), pektinaz ve hemiselülaz ile birlikte yemek endüstrisinde, ürettiği şekerlerin etanole dönüştürülmesi ile kalitesiz malzemelerden kaliteli alkol yapımında, fitobezoarlara tedavide, eczacılık çalışmalarında, kağıt endüstrisinde, yer yer hayvan yemlerinde, tekstil endüstrisi ve deterjanlarda kullanıldıkları görülür.