Seküler ruhban sınıfı

Seküler ruhban sınıfı, Hristiyanlıkta keşişler sınıfından olmayan ya da dinî kuruluşlara bağlı bulunmayan piskoposluk bölgesi lâik din görevlileri olarak da bilinen din adamı ve diyakozlar.