Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü

Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü; başlangıçta Sedat Simavi Vakfı, daha sonra ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Sedat Simavi Ödülleri'nin bir dalıdır. 1978 yılından bu yana düzenli olarak verilmektedir.

Kazananlar

değiştir
SSÖ YIL KAZANAN AÇIKLAMA
2.Yıl 1978 Ord. Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan "Hüdavendigar Livası Sayım Defterleri Mukaddemesi" ile.[1]
3.Yıl 1979 a) Çelik Gülersoy "Kapalıçarşı'nın Romanı" isimli eseriyle,[2]
b) Doç. Dr. Emre Kongar "Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği" adlı eseriyle.[2]
4.Yıl 1980 Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı "Çocuğun Değeri" adlı eseriyle.[3]
5.Yıl 1981 Ödül verilmedi.[4]
6.Yıl 1982 Burhan Oğuz "Türkiye Halkının Kültür Kökenleri" adlı eseriyle[5]
7.Yıl 1983 a) Prof. Dr. Metin And "Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları".[6]
b) Prof. Dr. Murat Sertel "Çalışanlar ve Özendirici Ödüller".[6]
8.Yıl 1984 a) Doç. Dr. Kemal Kartal "Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye'de Kentlileşme".[7]
b) Prof. Dr. Asaf Savaş Akat "Alternatif Büyüme Stratejisi".[7]
9.Yıl 1985 a) Necdet Sakaoğlu "Köse Paşa Hanedanı" adlı eseriyle.[8]
b) Doç. Dr. Ümit Hassan "Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler" adlı eseriyle.[8]
10.Yıl 1986 a) Doç. Dr. Yavuz Cezar "Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi" adlı eseriyle.[9]
b) Doç. Tansı Şenyapılı "Ankara Kentinde Gecekondu Gelişimi (1923-1960)" adlı eseriyle.[9]
11.Yıl 1987 a) Doç. Dr. M.Şükrü Hanioğlu "Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük (1889-1902)" adlı eseriyle.[10]
b) Doç. Dr. Süleyman Özmucur "Milli Gelirin Üç Aylık Dönemler itibarıyla Tahmini, Dolarla ifadesi ve Gelir Yolu ile Hesaplanması" adlı eseriyle.[10]
12.Yıl 1988 Ödül verilmedi.[11]
13.Yıl 1989 a) Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya "Türkiye'de Siyasal Partiler" - Cilt III - İttihat ve Terakki" adlı eseriyle.[12]
b) Prof. Dr. İlhan Tekeli - Selim İlkin "Ege'de Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşı'na Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey" adlı eserleriyle.[12]
14.Yıl 1990 a) Doç. Dr. Gülnihal Bozkurt "Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu (1839-1914)" çalışmasıyla.[13]
b) Doç. Dr. Aydın Çeçen, Doç. Dr. Suut Doğruel, Doç. Dr. Fatma Doğruel "Türkiye'de Ekonomik Büyüme, Yapısal Dönü­şüm ve Kriz" adlı kitaplarıyla.[13]
15.Yıl 1991 a) Doç. Dr. Cemil Koçak "Türk-Alman ilişkileri 1923-1938" adlı eseriyle.[14]
b) Dr. Mustafa Tören Yücel "Ceza Adaleti Yapısal Analizi" adlı eseriyle.[14]
16.Yıl 1992 Prof. Dr. Vacit İmamoğlu "Geleneksel Kayseri Evleri" adlı eseriyle.[15]
17.Yıl 1993 Prof. Dr. Halil İnalcık "Osmanlı İmparatorluğu - Toplum ve Ekonomi" adlı eseriyle.[16]
18.Yıl 1994 Mustafa Hilmi Bayındır "Osmanlı-Türk Posta Mühür ve Damgaları (1840-1929)" adlı eseriyle.[17]
19.Yıl 1995 a) Dr. Orhan Koloğlu "Türk Çağdaşlaşması" adlı eseriyle.[18]
b) Ayşe Buğra "Devlet ve İşadamları" adlı eseriyle.[18]
20.Yıl 1996 Doç. Dr. Sema Erder "İstanbul'a Bir Kent Kondu Ümraniye" adlı eseriyle.[19]
21.Yıl 1997 Turgut Özakman "Vahidettin, M. Kemal ve Milli Mücadele - Yalanlar, Yanlışlar, Yutturmacalar" adlı eseri ile.[20]
22.Yıl 1998 Prof. Dr. Bülent Tanör "Türkiye'de Kongre İktidarları (1918-1920)" adlı eseriyle.[21]
23.Yıl 1999 a) Prof. Dr. Şerafettin Turan "Türk Devrim Tarihi - Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye (IV. Kitap)" adlı eseriyle.[22]
b) Prof. Dr. Şevket Pamuk "Osmanlı İmparatorluğu'nda Paranın Tarihi" adlı eseriyle.
24.Yıl 2000 Prof. Dr. Edhem Eldem "Osmanlı Bankası Tarihi" adlı eseriyle.[23]
25.Yıl 2001 Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz "Türkiye'de Ölüm Cezası (1920-2000)" adlı eseriyle.[24]
26.Yıl 2002 Prof. Dr. Gülten Kazgan "Tanzimat'tan 21. yüzyıla Türkiye Ekonomisi - Birinci Küreselleşmeden İkinci Küreselleşmeye" adlı eseriyle.[25]
27.Yıl 2003 Prof. Dr. Ahmet Makal " Türkiye'de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1946-1963" adlı eseriyle,[26]
Seçici Kurul ayrıca, Dr. Halit Kakınç'ı "Sultan Galiyev ve Milli Komünizm" adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.[26]
28.Yıl 2004 Doç. Dr. Ali Cengizkan "Ankara’nın İlk Planı 1924-25 Lörcher Planı" adlı eseriyle[27]
Seçici Kurul ayrıca, a) Dr. Atilla Özsever’i “Tekelci Medyada Örgütsüz Gazeteci” adlı eseriyle, b) Dr. Sacit Kutlu’yu "Didâr-ı Hürriyet: Kartpostallarla İkinci Meşrutiyet (1908 - 1913)" adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.[27]
29.Yıl 2005 Doç. Dr. Nebi Özdemir "Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü" adlı eseriyle.[28]
Seçici Kurul ayrıca, Doç.Dr.Ayhan Kaya ile Yrd. Doç.Dr. Ferhat Kentel’i "Euro Türkler: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü, Engel mi?" adlı ortak eserleri nedeniyle övgüye değer gördü.[28]
30.Yıl 2006 Doç. Dr. Volkan Ş. Ediger "Osmanlı’da Neft ve Petrol" adlı eseriyle.[29]
Seçici Kurul ayrıca, M. Burak Çetintaş’ı "Dolmabahçe’den Nişantaşı’na – Sultanların ve Paşaların Semtinin Tarihi" adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.[29]
31.Yıl 2007 Dr. Bilâl N. Şimşir "Kürtçülük: 1787 - 1923" adlı eseriyle.
Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Erdinç Bakla’yı "Tophane Lüleciliği – Osmanlı’nın Tasarımdaki Yaratıcılığı ve Yaşam Keyfi" adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
32.Yıl 2008 Servet Somuncuoğlu "Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler" adlı eseriyle.[30]
33.Yıl 2009 Prof. Dr. Ergun Türkcan "Dünyada ve Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Politika" adlı eseriyle.[31]
34.Yıl 2010 Dr. Ayşe Yetişkin Kubilay “İstanbul Haritaları 1422 – 1922” adlı eseriyle.[32]
Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Emre Dölen’i “Türkiye Üniversite Tarihi ( 5 cilt)” adlı çalışması nedeniyle övgüye değer gördü.[32]
35.Yıl 2011 Prof. Dr. Bilsay Kuruç “Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi: Büyük Devletler ve Türkiye” adlı eseriyle.[33]
Seçici Kurul ayrıca, M. Şinasi Acar’ı “Osmanlı’da Günlük Yaşam Nesneleri” adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.[34]
36.Yıl 2012 Prof. Dr. Zafer Toprak “Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji” adlı eseriyle.[35]
40. Yıl 2016 Dr. Bahar Arslan  II.Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İki Devrim İki Süreç adlı eseriyle yüksek lisans tezini verdiği yıl ödülü kazandı.[36]

Kaynakça

değiştir
 1. ^ "2. Sedat Simavi Ödülleri - 1978". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 2. ^ a b "3. Sedat Simavi Ödülleri - 1979". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 3. ^ "4. Sedat Simavi Ödülleri - 1980". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 4. ^ "5. Sedat Simavi Ödülleri - 1981". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 5. ^ "6. Sedat Simavi Ödülleri - 1982". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 6. ^ a b "7. Sedat Simavi Ödülleri - 1983". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 7. ^ a b "8. Sedat Simavi Ödülleri - 1984". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 8. ^ a b "9. Sedat Simavi Ödülleri - 1985". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 9. ^ a b "10. Sedat Simavi Ödülleri - 1986". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 10. ^ a b "11. Sedat Simavi Ödülleri - 1987". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 11. ^ "12. Sedat Simavi Ödülleri - 1988". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 12. ^ a b "13. Sedat Simavi Ödülleri - 1989". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 13. ^ a b "14. Sedat Simavi Ödülleri - 1990". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 14. ^ a b "15. Sedat Simavi Ödülleri - 1991". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 15. ^ "16. Sedat Simavi Ödülleri - 1992". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 16. ^ "17. Sedat Simavi Ödülleri - 1993". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 17. ^ "18. Sedat Simavi Ödülleri - 1994". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 18. ^ a b "19. Sedat Simavi Ödülleri - 1995". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 19. ^ "20. Sedat Simavi Ödülleri - 1996". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 20. ^ "21. Sedat Simavi Ödülleri - 1997". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 21. ^ "22. Sedat Simavi Ödülleri - 1998". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 22. ^ "23. Sedat Simavi Ödülleri - 1999". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 23. ^ "24. Sedat Simavi Ödülleri - 2000". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 24. ^ "25. Sedat Simavi Ödülleri - 2001". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 25. ^ "26. Sedat Simavi Ödülleri - 2002". www.tgc.org.tr. 20 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 26. ^ a b "27. Sedat Simavi Ödülleri - 2003". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 27. ^ a b "28. Sedat Simavi Ödülleri - 2004". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 28. ^ a b "29. Sedat Simavi Ödülleri - 2005". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 29. ^ a b "30. Sedat Simavi Ödülleri - 2006". www.tgc.org.tr. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 30. ^ "32. Sedat Simavi Ödülleri - 2008". www.tgc.org.tr. 28 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 31. ^ "33. Sedat Simavi Ödülleri - 2009". www.tgc.org.tr. 28 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 32. ^ a b "34. Sedat Simavi Ödülleri - 2010". www.tgc.org.tr. 28 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 33. ^ "35. Sedat Simavi Ödülleri - 2011". www.tgc.org.tr. 28 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 34. ^ ""Osmanlı'da Günlük Yaşam Nesneleri"ne Sedat Simavi..." www.mimarizm.com. 21 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 35. ^ "36. Sedat Simavi Ödülleri - 2012". www.tgc.org.tr. 28 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021. 
 36. ^ "40. Sedat Simavi Ödülleri - 2016". www.tgc.org.tr. 4 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2021.