Seçme yaşı

bir vatandaşın seçimlerde oy kullanabilmesi için doldurmuş olması gereken asgari yaş

Seçme yaşı, bir vatandaşın kanunen seçimlerde oy kullanabilmesi için doldurmuş olması gereken asgarî yaştır. Dünya ülkelerinin birçoğunda seçme hakkı için asgari bir yaş belirlenmiştir. Çoğu ülkede, belirlenen yaşın altındaki vatandaşlar, oy verme ehliyetini haiz değildirler. Seçme yaşı anayasal hükümlerle düzenlenecek kadar önemli kabul edilir.

Oy verme yaşı:
  16
  17
  18
  19
  20
  21

Günümüzde "seçme yaşı" genellikle 18'dir. Demokrasilerde oy verme hakkı ilk verildiğinde seçme yaşı genelde 21, bazı durumlarda daha da yüksekti. 1970'lerdeki genel reform hareketiyle çok sayıda ülkede bu yaş 18'e düşürüldü.

Türkiye'de seçme yaşı

değiştir

1876'da Kanûn-ı Esâsî ile Meclis-î Âyan ve Meclis-î Mebûsân olmak üzere iki meclisli bir parlamento oluşturuldu

ve 25 yaşını bitiren Osmanlı vatandaşları ilk kez seçme hakkına kavuştu. Bu hak, 1923 yılına kadar geçerli kaldı.

1924 Anayasası, 18 yaşını doldurmuş ve erkek her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına seçme hakkı tanıyarak "seçme yaşı"nı 18’e indirdi. 1934 yılında yapılan bir değişiklik ile 22 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşına seçme hakkı verildi. 1961 Anayasası ile 21 yaşını dolduranlara seçme hakkı tanındı.

1982 Anayasası ise 21 yaşını dolduran vatandaşlara seçme hakkı tanıdı. 1987 yılında seçme yaşı 20’ye, 1995 yılındaki anayasa değişikliğiyle de seçme yaşı 18’e indirildi. Dolayısıyla gençler karar mekanizmalarına katılımda çağdaş dünyadaki akranlarıyla aynı haklara kavuşmuş oldular.

Ayrıca bakınız

değiştir