Scophthalmidae

Kalkan balığı (Scophthalmidae) bir yassı balık türüdür. Boyları 60 cm, gövdeleri yeşilimsi veya grimsi kahverengi olabilmekte; dorsal ve anal yüzgeçlerinde belirgin olmayan benekler bulunabilmektedir. Ege Denizi ve Akdeniz'de yaşamaktadırlar.

Scophthalmidae