Savaş Sanatı

Sun Tzu tarafından MÖ 6. yüzyılda yazılmış savaş kitabı
(Savaş sanatı sayfasından yönlendirildi)

Savaş sanatı, (Orijinal ismi: 孙子兵法, okunuşu Sūnzĭ Bīngfǎ) Sun Tzu (Sun Wu ve Sunzi olarak da bilinir) tarafından MÖ 6. yüzyılda yazılmış askerî taktikler ve savaş üzerine bir çalışmadır. Her biri savaşın farklı bir yüzünü anlatan 13 bölümden oluşur ve askerî strateji ve taktiğin temel kitabı olduğu kabul edilir. Çin'in Yedi Askeri Klasik'i arasında en önemlilerindendir.

Savaş Sanatı
Kitabın, bambudan bir kitaba yazılmış kopyası.
YazarSun Tzu
TürSavaş taktikleri

Savaş sanatı strateji üzerine yazılmış en eski ve en iyi çalışmalardan biridir ve askerî konularda ve ötesinde tarih boyunca çok büyük etkisi olmuştur. 20. yüzyılın sonlarından itibaren ekonomi ve iş dünyasında da kullanılmaktadır.

Sun Tzu'nun yazdığı bu kitap spor, siyaset, bilim, sanat alanında birçok ünlü ismi etkilemiş, onlara rehberlik etmiştir. Mao Zedong'i, General Nguyên Giáp|Võ Nguyên Giáp[ölü/kırık bağlantı]'i, General Douglas MacArthur'u ve bazı Japon İmparatorluk liderlerini etkilemiştir.

Kitabın Bölümleri değiştir

Thomas Cleary'nin 1910 basımlı çevirisinin Adil Demir tarafından çevirilen Türkçe basımından alınmıştır.

 • I. Planlama (25 Madde)
 • II. Savaşın Maliyeti (19 Madde)
 • III. Savaşta Strateji (19 Madde)
 • IV. Taktik (20 Madde)
 • V. Enerji (23 Madde)
 • VI. Gücün Kullanımı (34 Madde)
 • VII. Savaşta Manevra (37 Madde)
 • VIII. Taktik Değiştirme (14 Madde)
 • IX. Ordunun İlerlemesi (45 Madde)
 • X. Arazi Faktörü (31 Madde)
 • XI. Arazide Dokuz Konum (68 Madde)
 • XII. Ateşle Saldırı (22 Madde)
 • XIII.Casusluk ve İstihbarat (27 Madde)

Kitaptan Vecizeler değiştir

 • '... Savaşların tümünde savaşarak zapt etmek en üstün başarı değildir. Üstün başarı düşmanın direncini savaşmadan kırmaktır.' (III. Bölüm 2. madde)
 • 'Sonuçta, düşmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız, yüzlerce savaşa girseniz bile sonuçtan emin olabilirsiniz. Kendinizi bilip, düşmanı bilmiyorsanız, kazanacağınız her zafere karşın yenilgiyle de tanışabilirsiniz. Ne kendinizi ne de düşmanı bilmiyorsanız sizin için gireceğiniz her savaşta yenilgi kaçınılmazdır.' (III. Bölüm 19. Madde)
 • 'İnsanlar bir kez birleştiler mi, cesurlar tek başlarına ilerleyemez, korkaklar ise tek başlarına geri çekilemezler.' (VII. Bölüm 14.Madde)
 • 'Savaşta usta asker sinirlenmeyen askerdir. Zaferde usta asker korkusuz askerdir. Bu nedenle akıllı olan savaşı önceden kazanır, oysa cahil olan kazanmak için savaşmak zorundadır.'

Harp Sanatı değiştir

1. Harp Sanatı Devlet için Hayati Derecede Önemlidir.

2. O, bir ölüm kalım meselesi, güvenli yaşam veya yok olma yoludur. Kısaca bu hiçbir zaman ihmal edilmeyecek bir araştırma konusudur.

3. Harp Sanatı; yerinde, koşullara uygun karar verme durumunda hepsi birbirine bağlı irdelenmesi gereken beş ana faktör tarafından yönetilir.

4. Bunlar; Moral Kanunu, Kainat, Dünya, Komutanlık, Metot Ve Disiplindir.

5. Moral Kanunu; halkın yöneticileriyle uyum içinde birleşmesini sağlar, öyle ki kendi hayatlarını bile hiçe sayarak onu takip edecekler ve her türlü tehlikeye göğüs gereceklerdir.

6. Kainat; gece ve gündüzü, soğuk ve sıcağı, zamanları ve mevsimleri ifade eder.

7. Dünya; büyük ve küçük mesafeleri, tehlikeyi ve güveni, açık araziyi ve dar geçitleri, yaşam ve ölüm fırsatlarını kapsar.

8. Komutanlık; aklın faziletlerini, içtenliği, iyilikseverliği, cesaret ve kesin kararlılığı temsil eder.

9. Metot ve Disiplin ile; ordunun uygun alt bölümlerinin düzenlenmesi, subaylar arasından rütbelerin sınıflandırılması, orduyu destekleyen ikmal yollarının bakımı ve askerî harcamaların kontrolü anlaşılır.

10. Bu beş faktör her generale aşina olmalıdır. Onları bilen zafere ulaşır. Onları bilen yenilmez

Kitabın Yorumcuları değiştir

 • Cao Cao (MS 155-200)
 • Meng shi (502-556)
 • Jia Lin (618-706)
 • Li Quan (618-706)
 • Du You (735-812)
 • Du Mu (803-852)
 • Zhung Yu (960-1078)
 • Mei Yaochen (1002-1060)
 • Wang Xi (  ? )
 • Chen Hao (  ? )
 • Ho Yanxi (  ? )

Dış bağlantılar değiştir

Kaynakça değiştir

 • Savaş Sanatı, Sun Tzu, Kastaş Yayınları, Eylül 2001 baskısı (Çeviren Adil Demir)
 • Savaş sanatı, Sun Tzu, Anahtar Kitaplar Yayınevi, Eylül 2001 (ISBN 975-7787-03-5)