Satış noktası

POS (Point of Sale: Satış Noktası) veya POP (Point of Purchase: Satın Alım Noktası), perakende satın alım işleminin tamamlandığı zaman ve konum.

Ayrıca bakınızDeğiştir