Sarı Hüseyin Paşa

Sarı Hüseyin Paşa (?-1683?); beylerbeyi görevinde bulunmuş Osmanlı devlet adamıdır.

Abhaz asıllı olup sadrazamlık görevinde de bulunmuş Köprülü Damadı Abaza Siyavuş Paşa'nın kardeşidir. IV. Murad'ın kızı Safiye Sultan ile evlenmesinden dolayı "damat" lakabıyla da anılmaktadır. Hayatının ilk yıllarıyla ilgili bilgi bulunmamaktadır. Eğri beylerbeyiyken 1664 yılı Mayıs'ında vezirlikle Budin beylerbeyi olmuştur. 20 Ekim 1664'te bu görevinden alınarak[1] Halep beylerbeyi olarak görevlendirilmiştir. 30 Eylül 1671'de Şam beylerbeyi, 23 Kasım 1672'de de Silistre beylerbeyi olmuştur. 20 Kasım 1673'te görevinden alındığı gibi vezirlik unvanı da elinden alınmıştır. Affedildikten sonra 23 Kasım 1673'te Anadolu müfettişi olmuştur. 25 Kasım 1678'de ikinci defa Şam beylerbeyi görevine getirilmiştir.[2] Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın komutasında düzenlenen Avusturya Seferinde 1683 yılı Temmuz ayı başında, Pápa, Vesprim, Çobanca ve bazı kalelerin ele geçirilmesinde görev almıştır. II. Viyana Kuşatması esnasında, 2 Ağustos'ta humbara patlaması sonucu toprak altında kalsa da kurtarılabilmiştir. Kuşatmada kendisine bağlı kuvvetlerle düşman karşı saldırısında başarılı olsa da Osmanlı ordusunun yenilmesiyle sadrazamla birlikte Budin'e dönmüştür.[3] Kara Mustafa Paşa 16 Ekim'de Belgrad'a dönerken, kendisi de Budin'in korunması amacıyla burada bırakılmıştır. Bundan sonra Hüseyin Paşa hakkında bilgi olmaması onun muhtemelen kısa süre sonra öldüğünü düşündürmektedir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Kılıç, Orhan (2019). "Budin ve Tımışvar Eyaletlerinin Paşaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz". OTAM, 49. DergiPark. s. 215. 15 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Eylül 2022. 
  2. ^ Gévay, Antal (1841). A' budai pasák. 24 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Eylül 2022. 
  3. ^ Türk Silâhlı Kuvvetler Târihi Osmanlı Devri III ncü Cilt 4 ncü Kısım Eki İkinci Viyana Kuşatması 1683 (PDF). Ankara: T. C. Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı. 1983. s. 58,75,77,81,83,84,91,92,93. 29 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 7 Eylül 2022.