Sanayisizleşme

Sanayisizleşme, bir ülkede veya bölgede, özellikle ağır sanayide veya imalat sanayisinde sanayi kapasitesinin veya faaliyetlerinin kaldırılmasından veya azaltılmasından kaynaklanan toplumsal ve ekonomik bir değişim sürecidir.

Dış bağlantılarDüzenle