Sanayi ilçesi

Sanayi ilçesi Sanayi bölgesi (ID), ana sanayi ve yardımcı endüstrilerde uzmanlaşmış işçilerin ve firmaların olduğu ve çalıştığı bir yerdir. Kavram ilk olarak Alfred Marshall tarafından ulusların endüstriyel organizasyonunun bazı yönlerini tanımlamak için kullanıldı.[1] 1990'ların sonunda, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki sanayi bölgeleri, büyük bir ilgi kazanmıştır.

Partizánske sanayi ilçesi

KaynakçaDeğiştir

Ayrıca bakınızDeğiştir