Samnitler, Orta İtalya'da Campania ve Adriyatik Denizi arasındaki dağlık Samnium bölgesinde yerleşmiş eski halk. Şahinlerin soyundan geldikleri sanılan, Oskanca konuşan Samnit­ler, Roma'ya karşı, Hirpini, Caudini, Caraceni ve Pentri adında 4 kabileden oluşan bir konfederas­yon oluşturup, MÖ 343-MÖ 290 arasındaki Samnit Savaşlarında Romalılara şiddetle direndiler. MÖ 290'da ağır bir yenilgiye uğramaları üstüne, topraklarında bir­çok Roma kolonisi kuruldu. Toplumsal Savaş (MÖ 91- MÖ 87) sırasında Gaius Marius'un yanında yer aldılar ve MÖ 82'de Lucius Sulla komutasındaki birlikler karşısın­da bozguna uğrayıp, daha sonra Romalılarla karıştılar.

MÖ 400'de İtalya.