Salyane, Osmanlı Devleti’nde bazı eyaletlerden yılda bir kez toplanan ve başkent İstanbul’a gönderilen vergiye verilen addır.

Salyane veren eyaletler şunlardır: Mısır, Bağdat, Yemen, Habeş, Basra, Lahsa, Cezayir, Trablusgarp ve Tunus.

Bu eyaletlere ait gelirlerin toplanması işi, tımar sisteminde olduğu gibi devletin askeri yöneticilerine (sipahiler) verilmeyip, yerel bir yönetici bütün askeri ve idari masrafları karşıladıktan sonra eyaletin nüfusu ve sosyo-ekonomik konumuna gore belirlenmiş salyane denen sabit bir miktar vergiyi başkent İstanbul’a gönderirdi.[1]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ İnalcık, Halil, "Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ 1300-1600" Yapı Kredi, İstanbul, 2004, s.109