Sakarya Şeyhi Ahmed

Sakarya Şeyhi Ahmed, Osmanlı Padişahı IV. Murad döneminde mehdi olduğunu iddia ederek kendine inandırdığı birçok insanı peşine takan bir kişiydi.

Ilgın'da "Sakarya Şeyhi" olarak bilinen Ahmed isminde bir şeyh, mehdiliğini ilan ederek kendine inandırdığı köylüleri etrafında toplar. İnsanlar para ve adaklarını ona veriyor, onun için canlarını vereceklerini söylüyorlardı.[1] Durdurulması için üzerine asker gönderildiğini haber alan Sakarya Şeyhi, yedi-sekiz bin kişiyi toplayarak çarpışmaya karşı hazır bulundu.[1] IV. Murad'ın Sakarya Şeyhi'nin üzerine yollattığı askeri kuvvet yenilince üç bin kişilik ek bir kuvvet daha gönderildi. Ancak bu kuvvet de mehdi olduğunu iddia eden Sakarya Şeyhi Ahmed'i ele geçiremeyince, anlaşmaya varılan bir yerli sayesinde baskınla yakalandı.[1] IV. Murad'ın huzuruna çıkarılan şeyh, padişah tarafından önce azalarlandı. Müridleri şeyhe silah işlemeyeceğine inanıyordu.[2] Parmakları kesilen Sakarya Şeyhi başında siyah bir sarık ile çıplak bırakılıp eşeğe bindirilerek teşhir edildi.[1] Sonrasında da burnu, kulağı, elleri ve ayakları kesilen Sakarya Şeyhi öldü.[1][3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b c d e Naima Tarihi III, Bahar Matbaası, İstanbul, 1968, s. 1380-1383
  2. ^ Danişmend, İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt: III, Türkiye Basımevi, s. 373
  3. ^ Mufassal Osmanlı Tarihi, cilt: IV, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 1936