Safra yolu yaralanması

Safra yolu yaralanmaları, safra yollarında genellikle laparoskopik kolesistektomi sonucu meydana gelen iyatrojenik yaralanmalardır. Ana safra kanalı, sistik kanal ve ortak hepatik kanalı kapsayan ekstrahepatik safra yollarında gerçekleşen yaralanmalar yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sahiptir. Laparoskopik kolesistektominin 1987'de uygulanmaya başlamasından sonra bu komplikasyonların görülme sıklığı artmış olup, deneyim elde edilmesi sonucunda bile hastaların %0.5'inde görülmeye devam etmektedir. Yaralanmalar intraoperatif ya da postoperatif olarak ayrılmaktadır.[1]

Safra yolu yaralanmalarına tanı koymak için endoskopik retrograde kolanjiopankreatografi (ERCP), perkütan transhepatik kolanjiografi veya hepatobiliyer sisntigrafi gibi tıbbi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Hangi tedavinin uygulanacağı biliyer lezyonun etiyolojisi, anatomik durumu ve tanısal sureye bağlıdır. Sistik kanal yaralanmaları gibi daha küçük yaralanmalar endoskopik teknikler ile tedavi edilebilir, ancak daha önemli safra yolu yaralanmlarında T tüp üzerinden basit sütürasyon ya da hepatikojejunostomi yapılması gereklidir. Bu yaralanmaya sahip hastaların tedavisinde erken tanı ve disiplinler arası bir ortak çalışma ile tedavi gerekmektedir.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b Çi̇lekar, Dr Murat; Polat, Dr Coşkun; Arikan, Dr Yüksel (2011). "Safra Yolu Yaralanmaları". Turkiye Klinikleri General Surgery - Special Topics. 4 (2). ss. 78–84. ISSN 1308-1136. 

Dış bağlantılarDüzenle