Safra yolları, içerisinde safra taşınan kanallar dizisi. Bu kanallar safrayı karaciğerden oniki parmak bağırsağına taşır; on iki parmak bağırsağı yerine bu kanallarla karaciğerden safra kesesine taşınabilir, sonrasında buradan yine safra yolu aracılığıyla on iki parmak bağırsağına aktarılabilir.

1. Safra yolları: 2. İntrahepatik safra yolları, 3. Sol ve sağ hepatik kanallar, 4. Ortak hepatik kanal, 5. Sistik kanal, 6. Ana safra kanalı, 7. Vater kabarcığı, 8. Major duodenal papilla
9. Safra kesesi, 10–11. Karaciğerin sağ ve sol lobları. 12. Dalak.
13. Yemek borusu. 14. Mide. 15. Pankreas: 16. Aksesuar pankreas kanalı, 17. Pankreas kanalı.
18. İnce bağırsak: 19. Duodenum, 20. Jejunum
21–22. Sağ ve sol böbrek.
Resimde karaciğerin ön kısmı yukarı kaldırılmıştır (kahverengi ok).[1]

Yapı değiştir

Safra yolu intrahepatik (karaciğer içi) ve ekstrahepatik (karaciğer dışı) olmak üzere iki bölümden oluşur. İntrahepatik safra kanalları karaciğerdeki portal ven ve hepatik arter branşlarının güzergahları doğrultusunda yapılanır. Sol hepatik kanal karaciğerin ikinci ve üçüncü segmentinin (sol lob) kanallarının birleşmesiyle oluşur; buna sonradan dördüncü segmentin kanalı eklenir. Sağ hepatik kanalsa sağ lob anterior sektör kanalı ve sağ lob posterior sektör kanalının birleşimiyle oluşur. Bu yapılanma sağ kanal için nüfusun %57'sinde, sol kanal içinse %67'sinde gözlenir.[2]

Safra yolunun güzergâhı şu şekildedir: Safra kanalikülleri Hering kanalları interlobüler safra kanalları sol ve sağ hepatik kanallar birleşerek ortak hepatik kanalı oluştururlar; bu karaciğerden çıkıp safra kesesinden gelen sistik kanal ile birleşir ve ana safra kanalını oluşturur; bu pankreas kanalı ile birleşir ve Vater ampullasını oluşturur duodenum

Kaynakça değiştir

  1. ^ Standring S, Borley NR, (Ed.) (2008). Gray's anatomy : the anatomical basis of clinical practice. Brown JL, Moore LA (40th bas.). London: Churchill Livingstone. ss. 1163,1177,1185-6. ISBN 978-0-8089-2371-8. 
  2. ^ Ramesh Babu CS, Sharma M (2014). "Biliary Tract Anatomy and its Relationship with Venous Drainage". J Clin Exp Hepatol. 4 (1). ss. 18-26. doi:10.1016/j.jceh.2013.05.002.