Safevî şahlarının annelerinin listesi

Vikimedya liste maddesi

Bu liste, Safevî şahlarının biyolojik annelerini içerir.

İsim Oğlu Etnik kökeni Memleketi
Alemşah Halime Begüm I. İsmail Yarı Rum - Yarı Türkmen[1] Erdebil, Akkoyunlular
Taçlı Begüm veya
Adı bilinmeyen bir Türkmen kızı[2]
I. Tahmasb Türkmen[3] ?
Sultanım Begüm II. İsmail ve Muhammed Hüdabende Türkmen Kazvin, Safevî Devleti
Hayrünnisa Begüm I. Abbas Mazenderani Kazvin, Safevî Devleti
Dilaram Hanım Safî Gürcü[4] Kartli Krallığı
Anna Hanım II. Abbas Çerkes[5] Çerkesya, veya Safevî Devleti
Nakihat Hanım I. Süleyman Çerkes[6] Çerkesya, veya Safevî Devleti
Elena Hanım Hüseyin Şah Çerkes Çerkesya, veya Safevî Devleti
Bilinmiyor II. Tahmasb Bilinmiyor Bilinmiyor
Şahperi Begüm III. Abbas Bilinmiyor Bilinmiyor
Şehribanu Begüm[7] II. Süleyman Bilinmiyor ?
Han Ağa Begüm veya Meryem Begüm[7] III. İsmail Bilinmiyor ?

KaynakçaDüzenle

Özel
  1. ^ Peter Charanis. "Review of Emile Janssens' Trébizonde en Colchide", Speculum, Vol. 45, No. 3,, (Jul., 1970), p. 476
  2. ^ Tufan Gündüz, Son Kızılbaş Şah İsmail, Yeditepe Yayınevi, 5. baskı, Sayfa:108, 400 nolu dipnot
  3. ^ Women in Iran: From the Rise of Islam to 1800 ed. Nashat and Beck (University of Illinois Press, 2003) p.145
  4. ^ Sussan Babaie and others: Slaves of the Shah (I.B. Tauris, 2003) p.104
  5. ^ Andrew J. Newman Safavid Iran (I.B.Tauris) p.81
  6. ^ Newman 2008, ss. 55, 93, 100.
  7. ^ a b Kissling, H. J.; Spuler, Bertold; Barbour, N.; Trimingham, J. S.; Braun, H.; Hartel, H. (August 1, 1997). The Last Great Muslim Empires. BRILL. s. 210. ISBN 978-9-004-02104-4. 
Genel