Sadettin Nüzhet Ergun

Tarih yazarı


Sadettin Nüzhet Ergun, (d. 1901, Bursa – ö. 25 Nisan 1946, İstanbul), Türk edebiyatı tarihçisi, mutasavvıf, yazar.

1901 yılında Bursa'da doğdu. Kolağası Ali Efendi'nin oğludur. İlk öğrenimini Üsküdar İttihat ve Terakkî Numune Mektebi'nde tamamladı. Üsküdar Sultanîsi'nin ardından İstanbul Darülfünûnu Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu.[1]

1925 yılında Ankara Erkek Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak tayin edildi. Daha sonra sırasıyla Konya’da Erkek Muallim Mektebi, Kız Muallim Mektebi ve Erkek Lisesi ve Orta Muallim Mektebi’nde, İstanbul’da Erenköy Kız Lisesi, Kadıköy Erkek Lisesi ile Haydarpaşa Lisesi, Maltepe, Halıcıoğlu ve Kuleli Askerî liselerinde öğretmenlik yaptı. Bir müddet İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde de ders verdi. Arkeoloji Müzesi’nde kütüphane memurluğu yaparken hastalandı. II. Dünya Savaşı’nda esnasında ailesiyle birlikte 1941 yılında Çankırı’ya taşındı. İstanbul’a döndükten sonra hastalığı daha da arttı, yoksulluk ve sıkıntı içine düştü. Maarif Vekili Hasan Âli Yücel tarafından 1943 yılında Beyazıt Devlet Kütüphanesi müdürlüğüne atandı. 25 Nisan 1946’da verem hastalığı sonucunda öldü. Karacaahmet Mezarlığı’nda şair Nedîm’in kabrinin yakınlarına defnedildi.

Divan, tekke ve halk edebiyatları üzerinde çalıştı. Müzikle ilgilendi. Harbiye Bakanlığı mümeyyizliğinden emekli Şeyh Said (Özok) Efendi'den pek çok ilahi meşk etmiştir. Az sayıda eser de bestelemiştir. Erken yaştaki vefatı Türk Şairleri ve Türk Musikisi Antolojisi gibi mühim yapıtları tamamlamasına engel olmuştur. Hasta olmasına rağmen ürün vermekte ısrar etmiş, maddi sıkıntılar nedeniyle çalışmalarını defter ve kâğıtlara dağınık biçimde telif etmiştir. Müsveddelerinin halen Kültür Bakanlı­ğı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nde bulunduğu düşünülmektedir.[2]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Sefîne-î Evliyâ, Osmanzâde Hüseyin Vassaf
  2. ^ TDVİ İslam Ansiklopedisi, http://www.tdvia.org/dia/ayrmetin.php?idno=110301 28 Aralık 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.