Sağ Ulufeciler (Ulûfeciyân-ı Yemîn), Osmanlı Devleti askeriyesinin Kapıkulu askerlerinin Süvariler kısmında yer alırdı. Bu bölüğe Yeşil Bayrak da denilirdi. Sağ Ulufeciler 120 bölükten oluşurdu.

Görevleri değiştir

Sağ Ulufeciler, seferde padişahın sağında yürüyen sipah bölüğünün sağında yürürlerdi. Savaş meydanında ve ordunun konak yerinde ise, padişâh sancağının sağında dururlardı. Hazineyi korumak bunların görevleri arasındaydı. Sağ Ulufecilerden toplam 7 kişi tayin edilen bölük subaşılığına "Subaşı" sıfatıyla Sağ Ulufecilerden 4 kişi tayin edilirdi. Ayrıca ordu için de büyük bir önemi vardı. Bu yüzden Sağ Ulufeciler Osmanlı donanmasında yer almaktaydı.

Dış bağlantılar değiştir