SQUID

(SQUİD sayfasından yönlendirildi)

SQUID Süper İletken Kuantum Girişim Cihazı. Josephson eklemleri içeren süper iletken halkalardan oluşur. Çok küçük manyetik alanların ölçülmesinde kullanılır. Zaman içinde tıp, bilgisayar, jeoloji, biyofizik ve metrolojinin de uygulama alanı içerisine girmiştir. Bir süperiletken; halkanın içinden geçen manyetik akının kuantize olması, yani akım birim kuantası olan h/2e(Planck sabiti/Cooper çiftinin elektrik yükü)değerinin her zaman tam katı olmasını tanımlar.

SQUID sensörü

BilgisayarDüzenle

SQUID'ler yarı iletkene kıyasla 10 kat hızlı bir şekilde anahtar işlevi görebilmektedir. çiplerdeki kapasitörleri birbirine bağlayan metal filmlerin direnç sebebiyle ısındığı için küçük ve hızlı bilgisayar yapılamıyor. Çiplerde kapasitörleri bağlamak için süperiletken ince filmler kullanılınca CPU hızının arttığı deneysel olarak kanıtlanmış durumda.[1]

TıpDüzenle

SQUID'ler insan vücudunun elektromanyetik alanındaki ufak değişimleri tespit edebiliyor.Kas ve sinir aktivitesi sırasında ortaya çıkan 1 Teslalık manyetik alanın 1000'de 1'ini manyetoenselograf ile ölçebiliyor. Elektrokardiyograf ile tespit edilemeyen kalp rahatsızlıklarını manyetokardiyograf ile ortaya çıkarabiliyor.

SQUID ölçümleri ile karaciğer biyopsisinden elde edilen Karaciğer Demir Konsantrasyon seviyeleri arasında lineer korrelasyonlar gösterilmiştir.[2]

JeolojiDüzenle

SQUID çok küçük manyetik alanları bile tespit edebildiği için Jeologlar tarafından kullanan araçlardan biri.Mineral,maden tespit etmede önemli rol oynuyor.Mineral veya madeni manyetik alan ölçümleri ile bulabiliyor.

MetrolojiDüzenle

SQUID metrolojide önemli yere sahiptir. SQUID magnetometre manyetik alanları ölçmede kullanılır.Manyetik alanları ölçmek için SQUID en iyilerden biridir.UME'de manyetik alanı ölçmek için VSM Magnetometre ile SQUID magnetometre kullanılır.

Manyetik Alan ÖlçümleriDüzenle

En iyi manyetik alan ölçümlerini SQUID'ler yapar. En küçük değişimleri bile fark edebilirler. SQUID doğrudan ferritin ve hemosiderin’in manyetik duyarlılığını ölçer, fakat halen bu yöntemin miyokardiyal demiri değerlendirmek için yeterli uzamsal veya temporal çözünürlüğü yoktur. Büyük bir klinik deneyde, SQUID ile elde edilen LIC verilerinin biyopsi ile elde edilen LIC değerlerini 0.46 faktöründe düşük gösterdiği tespit edilmiştir. SQUID'ler 1 Tesla'nın 1000 milyarda birini ölçebilir. SQUID manyetik alan ölçümleri manyetokardiyograf ile yapar.

Ayrıca bakınızDüzenle

Süperiletken

KaynakçaDüzenle