Standart Performans Ölçüm Kurumu(Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) ) amacı bilgisayarların başarımlarını ölçebilen dürüst, tarafsız ve anlamlı denektaşları üretmek olan; kâr amacı gütmeyen bir şirkettir. Kuruluş yılı 1988’dir. Üyeleri arasında önde gelen bilgisayar ve yazılım şirketleri yer almaktadır. Günümüzde SPEC’in değerlendirmeleri bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu değerlendirmeler kurumun internet sitesinde yayımlanmaktadır. Değerlendirme sonuçları gayri resmi olarak “SPECmarks” veya “SPEC” olarak anılmaktadır.

Kurumun değerlendirmelerinde günlük hayatta karşılaşılacak durumlar sınanmaktadır. Bu değerlendirmeler için çeşitli sınama programları (denektaşları (benchmarks )) kullanılmaktadır. Örneğin SPECweb2005 değerlendirilmesinde internet sunucularının başarımı ölçülmektedir. Bunun için farklı türlerde paralel HTTP istekleri gönderilerek başarım ölçülmüştür. SPEC CPU ise Merkezi İşlem Birimi’nin (MİB - Central Process Unit: CPU ) başarımını farklı türlerdeki programların çalışma zamanlarını ölçerek sınamaktadır. Örneğin bir derleyici ve bir satranç oyunu çalıştırılarak elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Bütün bu çalıştırılan görevlere kullanım sıklıklarına göre farklı ağırlıklar verilir. Daha sonra bu ağırlıklar kullanılarak tek bir denektaşı değerlendirme sonucu elde edilir.

SPEC denektaşları uyumlu sanal makineye sahip, her türlü bilgisayarda çalışabilecek programlama dillerinde (çoğunlukla C ya da FORTRAN) yazılırlar. Denektaşını kullanacak olan üyeler bu kodu değiştirmeden herhangi bir derleyici ile derlerler ve kullanırlar. Bu kodlar sayesinde üreticiler farklı SPEC denektaşlarının başarımlarını artırmak için derleyicilerini geliştirirler.

Bu denektaşlarının kullanımı için kurumlar SPEC’ten lisans satın almak zorundadırlar. Lisans ücretleri sınamadan sınamaya değişir.

Örnek Denektaşları

değiştir

Kullanılanlar

değiştir
 • SPEC CPU2006, MİB’in bellek ve derleyici olmak üzere birleşik başarımını ölçer:
  • CINT2006 ("SPECint") derleyiciler, çeviriciler, kelime işlemcileri, satranç programları gibi programları kullanarak tam sayı aritmetiği konusunda sınama yapar.
  • CFP2006 ("SPECfp") fiziksel benzetimler, 3 boyutlu grafikler, resim işlemcileri, kimyasal hesaplamalar gibi programları kullanarak kayan nokta işlemlerini yapar.
 • SPECjms2007, Java mesaj servisinin başarımını ölçer
 • SPECweb2005, PHP ve/veya JSP dillerinin başarımlarını ölçer.
 • SPECviewperf, bir OpenGL 3 boyut(3D) grafik sisteminin başarımını, farklı türlerde gerçek programların görüntü işlemleriyle sınayarak ölçer
 • SPECapc, verilen bir sistemin başarımını farklı ve yoğun 3 boyutlu öğeler içeren ve revaçta olan programlarla ölçer.
 • SPEC OMP V3.1, OpenMP (http://www.openmp.org20 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.) uygulamaları kullanan paralel sistemlerin başarımlarını ölçer.
 • SPEC MPI2007, MPI uygulamaları kullanan paralel sistemlerin başarımlarını ölçer.
 • SPECjvm98, Java Sanal Makinesi’nde (Java virtual machine ) çalışan java istemcilerinin başarımını ölçer.
 • SPECjAppServer2004, J2EE(Java 2 Enterprise Edition) tabanlı uygulama sunucularının başarımını ölçmekte kullanılan çok katmanlı bir programdır.
 • SPECjbb2005, Java tabanlı sunucuların başarımlarını 3 katlı istemci/sunucu sistemi benzetimi çalıştırarak ölçer.
 • SPEC MAIL2001, posta sunucularının başarımlarını SMTP ve POP iletişim kurallarını sınayarak ölçer.
 • SPEC SFS97_R1, NFS dosya sunucularının üretilen iş ve yanıt zamanına göre başarımını ölçer.

Kullanımdan Kalkanlar

değiştir
 • SPEC CPU2000
 • SPEC CPU95
 • SPEC HPC96
 • SPEC HPC2002
 • SPECjAppServer2001
 • SPECjAppServer2002
 • SPECjbb2000
 • SPEC SDM91
 • SPEC SFS97
 • SPECweb96
 • SPECweb99
 • SPECweb99_SSL

İlgili Bağlantılar

değiştir