Sürgün ve Krallık

Sürgün ve Krallık (Fransızca: [L'Exil et le royaume), Albert Camus'nün 1957 yılında neşredilen öykü kitabı.

Sürgün ve Krallık
L'Exil et le royaume
Yazar Albert Camus
Çevirmen Tahsin Yücel
Ülke Fransa Fransa (Cezayir)
Dil Fransızca
Tür Öykü Kitabı
Yayımcı Can Yayınları
Sayfa 142

ÖykülerDüzenle

Sırasıyla:

  1. Aldatan Kadın
  2. Dönme ya da Kafası Karışığın Biri
  3. Dilsizler
  4. Jonas veya Sanatçı İş Başında
  5. Konuk
  6. Büyüyen Taş

Romanın Savunduğu TezDüzenle

Camus, hikâyelerde hayatı dikotomik olarak ele alarak, varlık ve yokluk, yaşam ve ölüm, objektivizm ve kollektivizm mefhumlarını varoluşçuluk dahilinde tartışmaktadır. Varılan sonuç bir anlamsızlığa işaret etmekte ve bu anlamsızlık Camus'un absürdist anlayışı için temel teşkil etmektedir. Dönek ya da Kafası Karışığın Biri hikâyesinde ise marksist bir öğretinin izlerine rastlanılabilir.