Süreç

irdileri çıktılara dönüştüren, görevlerin insanlar, doğa veya makineler tarafından çeşitli kaynaklar kullanılarak yürütülebildiği birbiriyle ilişkili görevler kümesi

Süreç; olguların ya da olayların belli bir taslağa uygun ve belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi ve art arda sıralanması. Bir şeyin yapılış, üretiliş biçimini oluşturan sürekli işlemler, eylemler dizisi olarak da tanımlanır.